Ondanks forse winsten is de financiële situatie van woningcorporaties zorgelijk

10 februari 2020

Volgens de Autoriteit Woningcorporaties is het vermogen van woningcorporaties in 2018 fors gestegen. Dit schrijft de AW in hun rapportage die onlangs werd gepresenteerd. Het probleem is echter dat die winst vooral wordt behaald doordat woningen in waarde zijn gestegen. De corporaties hebben hier echter niet veel aan, omdat vaak om sociale huurwoningen gaat die zij voor een acceptabel bedrag per maand verhuren aan bewoners die vanwege hun financiële positie aangewezen zijn op deze woningen.

De netto kasstroom is een betere indicatie

Volgens Johan Conijn, emeritus hoogleraar Woningmarkt, is het beter om te kijken naar de netto kasstroom van de woningcorporaties. Die is in 2018 met meer dan 20% gedaald. Op de oorzaken hiervan kunnen de corporaties geen invloed uitoefenen. Het gaat onder andere om een stijging van de verhuurdersheffing met 11% en de stijging van de vennootschapsbelasting die maar liefst 140% bedroeg. Als gevolg hiervan is de financiële situatie van veel woningcorporaties in 2018 fors verslechterd. Van stijging van het vermogen van woningcorporaties is geen  sprake als de stijging van de waarde van de woningen niet wordt meegenomen. Hierdoor komt volgens de AW de positie van corporaties in gevaar. Het is niet langer gegarandeerd dat zij aan hun doelstellingen kunnen blijven voldoen, waaronder het realiseren van nieuwe woningen.

Ondanks forse winsten is de financiele situatie van woningcorporaties zorgelijk

Woningcorporaties sluiten geen leningen af om te bouwen

Als het vermogen van woningcorporaties onvoldoende is om voor nieuwbouw te investeren zouden zij hiervoor geld kunnen lenen. Banken zullen geneigd zijn om deze leningen te verstrekken omdat er immers op papier genoeg geld beschikbaar is. Maar als de corporaties hun woningen niet verkopen en dus de winst te gelde maken, is er geen geld beschikbaar om het geleende geld voor nieuwbouw terug te kunnen betalen omdat het rendement op deze nieuwe huizen veel lager is vanwege de gematigde huurprijzen die zij berekenen.

Onderlinge steun beperkt sinds de nieuwe Woningwet

Als het vermogen van woningcorporaties slinkt als gevolg van verkeerd beleid, zoals gebeurd is bij Vestia, werd dit probleem in het verleden opgelost door de collega corporaties die dan een bijdrage leverden aan de noodlijdende woningcorporatie. Nu gebeurt dat niet meer. Sinds de nieuwe Woningwet in werking trad moet een corporatie altijd eerst zelf de problemen oplossen. Dit heeft tot gevolg dat in het geval van Vestia de huurders het kind van de rekening dreigen te worden.

Bron: Het Financieele Dagblad