NVM: In juni steeg het aantal te koop staande huizen in Nederland

27 juli 2020

In juni 2020 stonden er meer huizen te koop dan in de eerste 3 maanden van dit jaar. Het aanbod op de woningmarkt steeg met ruim 3.000 woningen. Dat lijkt een opvallende ontwikkeling, die mogelijk een omslag op de woningmarkt gaat brengen. Hoewel het nu nog te vroeg is om deze conclusie te trekken, spreekt de NVM wel van een opvallende ontwikkeling. Ook in 2019 steeg het aantal te koop aangeboden woningen in het tweede kwartaal, maar minder sterk dan nu. Het totaalaanbod lag overigens nog steeds 23 % lager dan in 2019. Het 2e kwartaal is traditioneel een periode waarin mensen vaker hun woning te koop zetten.

Nog geen daling van de huizenprijzen

Er is volgens de makelaarsvereniging nog geen sprake van een daling van de prijzen. Meer dan de helft van de verkochte woningen wisselde van eigenaar voor een bedrag dat hoger lag dan de vraagprijs. De gemiddelde verkoopprijs van een woning steeg naar de recordhoogte van € 335.000, een stijging van bijna 9%. Als de recessie inderdaad doorzet en er ook op langere termijn meer huizen te koop worden gezet, dan zal dit op de langere termijn wellicht leiden tot daling van de huizenprijzen.

NVM In juni steeg het aantal te koop staande huizen in Nederland

Trek naar het platteland stijgt licht

De coronacrisis heeft geleid tot een lichte stijging van het aantal huizenverkopen in onder meer Gelderland, Friesland en Drenthe. Het gaat dan onder meer om mensen uit de Randstad die op zoek zijn naar een woning met meer ruimte, onder andere omdat er meer thuis wordt gewerkt. Maar het ’schokeffect’ dat makelaars bemerkten toen de lockdown werd ingesteld was van korte duur. Deze tik is de huizenmarkt alweer te boven. De Nederlandsche Bank houdt rekening met een prijsdaling van koopwoningen van gemiddeld 2%. Gezien de forse stijgingen in de afgelopen jaren zal dit veel huiseigenaren geen pijn doen in de portemonnee. Het lijkt er dus niet op dat de coronacrisis op korte termijn ervoor gaat zorgen dat er meer huizen te koop worden gezet. Alleen als de crisis lang gaat duren en daardoor de werkloosheid stijgt kan dit leiden tot een stijging van het woningaanbod. Hoe de huizenmarkt zich de komende tijd gaat ontwikkelen zal sterk afhangen van hoe lang het duurt voordat de COVID-19 uitbraak onder controle is.

Bron: NRC Next