NVM: Het aantal verkochte huizen daalt nog niet als gevolg van corona

16 april 2020

De NVM maakte begin april bekend dat het aantal verkochte woningen in Nederland ondanks de coronacrisis nog op peil blijft. Bezichtigingen moeten op alternatieve manieren plaatsvinden en voor veel mensen is de toekomst ineens financieel onzeker geworden, maar desondanks blijft de belangstelling om een huis te kopen groot. Volgens de NVM komt dat omdat er nog steeds een enorme krapte op de woningmarkt is. Daar komt bij dat de voorwaarden om een huis te kopen, zoals de lage hypotheekrente, ook nog altijd van toepassing zijn.

Uitstel van woningaankoop kan leiden tot prijsdaling

Experts verwachten dat een deel van de mensen die van plan was een huis te kopen de aankoop gaat uitstellen, waardoor het aantal verkochte woningen in Nederland misschien zal gaan dalen. Sommige huizenkopers zijn vanwege de coronacrisis onzeker over hun financiële positie en durven daarom de stap om een huis te gaan kopen nu niet te zetten. Op de langere termijn kan dit leiden tot een daling van de huizenprijzen.

NVM Het aantal verkochte huizen daalt nog niet als gevolg van corona

Minder aanbod nieuwbouwwoningen

Het aantal verkochte woningen in Nederland zal wel dalen omdat er minder aanbod is van nieuwbouw. Deze categorie stond al onder druk als gevolg van de stikstofcrisis. Daar komt nu bij dat bouwvergunningen vertraging oplopen omdat gemeenten meer tijd nodig hebben om deze af te geven. Ook kan de coronacrisis ertoe gaan leiden dat de bouwwerkzaamheden stagneren als er niet kan worden gewerkt met inachtneming van de coronamaatregelen, zoals de 1,5 meter afstand.

Aanbod aan bestaande woningen krimpt verder

Uit de cijfers van de NVM blijkt dat een huizenkoper in het eerste kwartaal van 2020 uit gemiddeld 2,8 huizen kon kiezen. Het aanbod bestaande woningen is in 20 jaar niet  zo laag geweest als nu. Dit had uiteraard ook gevolgen voor de prijs, die steeg met gemiddeld 9,6%. Nieuwbouwwoningen stegen nog harder in prijs, gemiddeld met 14%. Gevolgen van de coronacrisis zullen, als die er zijn, pas later merkbaar worden.

Bron: Het Financieele Dagblad