Nieuwe Kansen voor Studentenwoningen in Amstelveen

22 januari 2024

Aanpassing Bouwrestricties rond Schiphol

Demissionair ministers Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, CDA) en Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) overwegen aanpassingen in het Luchthavenindelingsbesluit, waardoor de mogelijkheid ontstaat om nieuwe woningen te bouwen op het braakliggende terrein bij campus Uilenstede in Amstelveen.

Verminderde Ambitie na Eerdere Afwijzing

In tegenstelling tot eerdere plannen, waarbij de Raad van State in 2022 een streep zette vanwege bouwbeperkingen, zijn de nieuwe plannen minder ambitieus. De gemeente Amstelveen wilde oorspronkelijk ruim 4.000 woningen, waarvan 2.500 voor studenten, realiseren in de wijk Kronenburg-Uilenstede. De huidige plannen betreffen slechts 438 zelfstandige studentenwoningen als een “eerste fase van ontwikkeling van dit gebied”.

Bouwbeperkingen en Geluidshinder

De voormalige plannen werden afgewezen omdat ze niet voldeden aan het Luchthavenindelingsbesluit, met strenge bouwbeperkingen vanwege de aanvliegroute van de Buitenveldertbaan van Schiphol. Het bestemmingsplan van Amstelveen kreeg geen ‘verklaring van geen bezwaar’ van de inspectie, wat leidde tot gedeeltelijke vernietiging door de Raad van State.

Geluidsadaptief Bouwen als Oplossing

Om nieuwe bouwplannen mogelijk te maken, moet het Luchthavenindelingsbesluit worden aangepast. Minister De Jonge benadrukt het gebruik van nieuwe vormen van ‘geluidsadaptief bouwen’ om geluidshinder te minimaliseren en de bescherming van bewoners tegen geluidsoverlast te waarborgen.

Bron: NRC