Rekeningrijden vanaf 2030 werkelijkheid

28 december 2021

In het coalitieakkoord staat onder andere dat het kabinet rekeningrijden wil invoeren vanaf 2030. Hoewel het jaar van invoering buiten de nu lopende periode ligt, wil het kabinet in ieder geval overeenstemming bereiken over de invoering. Het gaat om een bedrag per gereden kilometer dat automobilisten moeten betalen. De belasting wordt ingevoerd voor personenauto’s en bestelbussen. Er komt voorlopig geen extra heffing voor rijden in de spits.

Nieuwe kabinet maakt plannen bekend voor rekeningrijden vanaf 2030

Belasting van bezit naar gebruik

Het kabinet wil met het invoeren van rekeningrijden de overstap maken naar belasting van het gebruik van een auto. Nu wordt alleen het bezit belast via de motorrijtuigenbelasting en de aanschafbelasting. Onder andere Natuur & Milieu en de BOVAG pleitten al eerder in 2021 voor de invoering van een vorm van rekeningrijden. Het kabinet neemt deze aanbevelingen nu over. Iedereen die een auto gebruikt betaalt mee, dus ook bezitters van een elektrische auto. De belasting gaat MRB Plus heten. De nieuwe heffing is niet tijd- en plaatsgebonden, er komt dus geen extra belasting voor kilometers die in de spitsuren worden gereden. Het is nog onduidelijk hoe het aantal verreden kilometers wordt bijgehouden. BOVAG maakt wel de kanttekening dat de kosten voor de invoering te veel worden neergelegd bij ondernemers en burgers.

Kilometerbeprijzing

Het is de bedoeling dat de prijs per kilometer zodanig wordt berekend dat het Rijk er niet bij inschiet. Dat houdt in dat de invoeringskosten voor MRB Plus in de prijs worden opgenomen. Dat geldt ook voor het verlies aan inkomsten voor de overheid door het afschaffen van de aanschafbelasting. Nu betalen eigenaren van volledig elektrische auto’s geen belasting, zij gaan wel betalen als de nieuwe heffing van kracht wordt. Ondernemers die een bestelauto gebruiken is er nu al slecht nieuws. De vrijstelling van de aanschafbelasting (bpm) vervalt vanaf 2024 in drie stappen. Bij de aankoop van een emissievrije bestelauto blijft de vrijstelling wel van kracht.

Bron: Het Financieele Dagblad