Een nieuwe functie voor hotelkamers

28 april 2020

Waar hotelkamers in vele hotels er nog altijd uitzien zoals ze altijd al deden, hebben zij nu vaak wel een nieuwe functie. Ze zijn niet langer om in te slapen. In plaats daarvan is het bijvoorbeeld een werkkamer. Wie op een rustige plek de hele dag wil werken, kan dat bijvoorbeeld voor 39 euro per dag al doen. Betaal iets meer en er wordt ook nog een lunch bezorgd.

Overstap door coronacrisis

De nieuwe functie van de hotelkamer is ingegeven door de coronacrisis. Het overgrote deel van de boekingen wordt geannuleerd en kamers staan goeddeels leeg. Door ze met andere doelen te verhuren, halen hotels toch nog inkomsten binnen. Bovendien kan het thuiswerkers de nodige rust en ruimte bieden die in huis gemist wordt door de huidige drukte. Online zijn al tientallen aanbieders te vinden. Er zijn zelfs websites in de lucht waar het aanbod gebundeld wordt.

Veel vraag naar

De nieuwe functie voor dergelijke ruimte komt niet uit de lucht vallen. De aanbieders, de hotels en vakantieparken dus, hadden hier direct al oren naar. Al snel waren er op verschillende platforms honderden aanmeldingen. Daar zaten bijvoorbeeld ook verschillende AirBn’B-adressen. Veel platforms richten zich nu op een bepaald aanbod. Bijvoorbeeld door uitsluitend de verhuur van vakantiehuisjes als werkplek te verzorgen.

Rustiger dan in huis

De huurders van werkruimtes doen dit vaak omdat het thuis niet goed mogelijk is om geconcentreerd te werken. Jonge kinderen zorgen eigenlijk voortdurend voor afleiding. Terwijl de werkdruk door de crisis vaak hoger is dan ooit. Zelfs enkele dagen per week geconcentreerd werken kan dan al veel waarde hebben.

Grote markt te winnen

Sommige werkenden hebben in de hotelkamers met nieuwe functie al de oplossing voor het probleem gevonden. Toch wordt nog lang niet het hele aanbod benut. Zeker in de beginfase waren er niet veel huurders. Daardoor is het verlies van bijvoorbeeld een drukke vakantieperiode als de paasdagen nog niet opgevangen. Ook op de verhuurwebsites is de echte storm nog niet begonnen. Wel worden het er langzaam maar zeker meer.

Een nieuwe functie voor hotelkamers

Service, geen verdienmodel

De nieuwe functie van de hotelkamers biedt dus nog geen oplossing voor het ontstane probleem. Enkele boekingen is het maximaal haalbare op dit moment. Het is dan ook belangrijk dat de aanbieders het niet als een verdienmodel gaan zien. Beter is het om het als een service te beschouwen. Het is bijvoorbeeld ook niet altijd kostendekkend.

Oude gang van zaken

Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat alleen de nieuwe functie anders is. In veel opzichten gaat het nog om de oude gang van zaken. Zo is er nog altijd een receptie, schoonmaakdienst en administratieve afdeling. Deze medewerkers moeten allemaal gewoon doorbetaald worden. De verhuur van werkplekken alleen brengt dit niet op.

Uit nood geboren

Het benutten van de nieuwe functie kan soms ook uit nood geboren worden. Wie bijvoorbeeld werk in en om het huis gepland had staan, kan ineens geconfronteerd worden met een drukke werkplek. Thuiswerken is dan helemaal niet gemakkelijk. Gebruikmaken van het hotel kan dan een goede optie zijn om zelf ook zaken te kunnen blijven doen. Ook thuis kunnen de werkzaamheden dan doorgaan.

Belangrijk voor de effectiviteit

Huurders erkennen dat het thuiswerken natuurlijk gezellig is. De tijd en energie die het echter kost is niet altijd op te brengen. Zeker niet bij het ontbreken van een eigen werkplek. Met jonge kinderen in huis kan dit al snel tot problemen leiden. De hotelkamers nemen al deze problemen direct weg. Op die manier is het dus toch voor iedereen beter haalbaar.

Bron: NRC.next