Te weinig nieuwbouwwoningen in Nederland, de krapte op de woningmarkt houdt aan

6 juni 2019

In het eerste kwartaal van 2019 werden er wederom minder vergunningen afgegeven voor het bouwen van nieuwe huizen. Het ging om slechts 12.500 vergunningen, dat is een kwart minder dan in hetzelfde kwartaal in 2018. Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen daalt. Dat is logisch, er is te weinig aanbod. Als gevolg daarvan stijgen de prijzen alsmaar verder.

De stagnatie is het gevolg van de economische crisis

Hoewel de economische crisis die in 2008 toesloeg alweer een paar jaar achter ons ligt, is de stagnatie op de woningmarkt hier een direct gevolg van. Bouwprojecten leggen in Nederland een lang traject af voordat de eerste heipaal de grond in kan. De projecten die vanaf 2008 bleven liggen omdat er geen vraag was, worden nu wel gerealiseerd. Maar er is geen aanvoer van nieuwe projecten die over enkele jaren van start kunnen gaan. Die aanvoer stagneert, omdat de bureaucratie in de weg zit.

Iedereen gaat last krijgen van het woningtekort

Iedereen die de komende jaren op zoek gaat naar een woning gaat last krijgen van het tekort aan woningen. Er wordt wimpelweg te weinig gebouwd. Er komen alleen kleine projecten van de grond. Leegstaande kantoren waar woningen van worden gemaakt. Een fabrieksterrein waar een paar woningen mogen worden gebouwd. Maar grote projecten komen niet van de grond.

Met de initiatieven die er nu zijn wordt het aantal van honderdduizenden woningen die de komende jaren nodig zijn bij lange na niet gehaald. Het is dringend noodzakelijk om ook weer in de buitengebieden van steden te bouwen. Dit is goedkoper en vaak sneller te realiseren.

De overheid moet de regie weer in handen nemen

De overheid bemoeit zich al jaren niet meer rechtstreeks met de woningbouw in Nederland. Dat is allemaal gedelegeerd aan de provincies. Die moeten bouwlocaties aanwijzen, maar dat verzuimen ze. Er wordt daardoor veel te weinig gebouwd. In de komende decennia zal de vraag naar woningen sterk toenemen vanwege een toename van eenpersoonshuishoudens en de gevolgen van de vergrijzing. Daarom moet het Rijk de regie weer in handen nemen en ervoor zorgen dat bouwlocaties en daarmee bouwprojecten sneller worden goedgekeurd zodat de bouw kan starten.

Verbeter de infrastructuur voor forenzen

Een ander probleem is dat er nog wel woningen beschikbaar zijn, maar die liggen in een ander deel van het land dan waar de meeste mensen werken. Om meer spreiding te bewerkstelligen moet de infrastructuur worden verbeterd. Niet door nog meer wegen te bouwen, maar vooral door beter openbaar vervoer.
Hogesnelheidstreinen, lightrailverbindingen, dat heeft de toekomst. Als een forens comfortabel naar zijn werk kan reizen, dan wil hij maar wat graag lekker landelijk wonen in en ruim huis met een leuke tuin voor de kinderen. Kortom, er ligt nog heel veel werk te doen. En haast is geboden, want de woningmarkt dreigt in rap tempo helemaal vast te lopen.

Bron: Financieele Dagblad