In negen jaar tijd ruim 10% meer woningen in Nederland

31 oktober 2022

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening presenteerde half oktober de plannen voor de woningbouw in Nederland. Samen met de provincies presenteerde hij de plannen voor de versnelling. De afgelopen jaren werden er jaarlijks gemiddeld 60.000 nieuwe woningen opgeleverd.

917.193 woningen tot en met 2030

In de plannen wordt uitgegaan van de bouw van 917.193 woningen. Het gaat daarbij zowel om nieuwbouw als om het ‘ombouwen’ van kantoren en winkels tot woningen. Dit betekent dat er vanaf 2023 zo’n 114.000 woningen per jaar bij moeten komen. Het gaat om een toename van 11% van het totale woningaanbod in Nederland. Dertig procent van de nieuwe woningbouw in Nederland moet bestaan uit sociale huurwoningen. Zo’n 37% valt in het middensegment. Het gaat daarbij om zowel koop- als huurhuizen.

Provinciale verschillen

Het aantal extra huizen verschilt sterk per provincie. Flevoland heeft het hoogste percentage te bouwen: 22%. In Limburg komen er de komende 9 jaar maar 5% nieuwe huizen bij. De afgelopen jaren werd er veel minder gebouwd. In veel jaren haalde de aanwas aan nieuwe woningen in Nederland nog niet eens de 1% op het totale woningaanbod. De minister wil dat dit snel verandert om de grote vraag naar huizen bij te kunnen benen.

Bron: Het Financieele Dagblad