Nederland telt nu meer dan acht miljoen woningen

24 oktober 2023

Groei in woningvoorraad

De afgelopen tien jaar is Nederland’s totale woningvoorraad met meer dan 500.000 woningen gegroeid. Dit jaar alleen al is deze voorraad met 79.000 woningen toegenomen tot 8,1 miljoen. Van deze voorraad zijn 64 procent eengezinswoningen, terwijl de rest appartementen betreft.

Veranderende samenstelling

Opvallend is dat er de afgelopen tien jaar meer appartementen dan eengezinswoningen aan de voorraad zijn toegevoegd. Dit wijst op een geleidelijke verandering in de samenstelling van de woningvoorraad.

Woningbezit en huurverdelingGrote zorgen bij stadsbesturen om snel stijgende schulden van inwoners

Meer dan 50 procent van de huishoudens in Nederland bezit een koopwoning, terwijl 29 procent van corporaties huurt en 14 procent particulier huurt. Deze verdeling staat onder druk omdat er te weinig woningen beschikbaar zijn voor huishoudens met middeninkomens. Er moet meer gebouwd worden om de doorstroming te bevorderen.

Corporaties en verhuurders

In de afgelopen tien jaar is de voorraad met 658.000 woningen gegroeid, voornamelijk in het koopsegment en door overige verhuurders. Corporaties voegden slechts 30.000 woningen toe. De groei van corporaties is beperkt vanwege de verhuurderheffing, die onlangs is afgeschaft. Corporaties moeten nu kiezen tussen het verduurzamen van hun huidige voorraad en nieuwbouw.

Woningvoorraad en energiearmoede

Het dilemma van corporaties is mede te wijten aan het energielabel van hun bestaande woningen. TNO stelt dat meer dan een half miljoen huishoudens in Nederland in energiearmoede leven, met hoge energiekosten en slecht geïsoleerde woningen.

Verouderde woningen

Nederland heeft 1,4 miljoen woningen die dateren van vóór 1945. De bouw van woningen kende een piek tussen 1965 en 1975, maar vertraagde na 1995.

Verscheidenheid in woninggroottes

Bijna 40 procent van de huishoudens woont in huizen met een oppervlakte van 100 tot 150 vierkante meter, waardoor dit de meest voorkomende categorie is, gevolgd door woningen van 75 tot 100 vierkante meter. De gemiddelde oppervlakte verschilt per bouwjaarklasse en eigendomstype, waarbij huurwoningen kleiner worden en koopwoningen groter.

Bron: cobouw.nl