Natuurinclusief bouwen moet de toekomst worden in Nederland

26 juni 2020

Natuurorganisaties, wetenschappers en bouwbedrijven pleiten vorig jaar in een brief aan de ministers Ollongren, Schouten en Van Nieuwenhuizen voor ‘natuurinclusief bouwen’. Dit houdt in dat er bij bouwprojecten nadrukkelijk rekening wordt gehouden met groenvoorziening en dat er op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier wordt gebouwd. De 3 ministers hebben in een reactie op de notitie aangegeven met de initiatiefnemers in gesprek te willen om hier handen en voeten aan te geven.

Niet alleen bouwen, ook renoveren

Minister Schouten geeft in haar reactie aan het initiatief te steunen. Zij wil niet alleen bij nieuwbouw het natuurinclusief bouwen als norm stellen, maar ook bij renovaties. Het vrijblijvende karakter moet verdwijnen, het moet de nieuwe norm worden voor bouwprojecten in Nederland. Vanuit de Tweede Kamer komen positieve reacties. Volgens onder andere D66 is het belangrijk dat de natuur in Nederland weer een prominente plek gaat krijgen. De coronacrisis heeft geleerd dat de woonomgeving voor veel mensen belangrijk is en wellicht ook belangrijker gaat worden als de veranderde manier van werken een deels permanent karakter gaat krijgen.

Natuurinclusief bouwen moet de toekomst worden in Nederland

Natuurinclusief bouwen, wat houdt dat in?

Bij natuurinclusief bouwen kan worden gedacht aan verschillende aspecten van biodiversiteit. Zo kunnen er faunavoorzieningen worden getroffen, maar ook groene daken vallen hieronder. Ecologische verbindingszones en gevelbeplanting maken ook deel uit van de plannen. Het is de bedoeling deze manier van bouwen op steeds meer plaatsen in Nederland te gaan realiseren.

Bron: Stadszaken.nl

Delen op LinkedIn