Ministerie onderzoekt aanpassingen aan Mpg: Drie mogelijke scenario’s

2 mei 2024

De nieuwe Milieuprestatieberekening voor gebouwen (Mpg) zorgt voor ophef omdat natuurlijke bouwmaterialen zoals hout benadeeld worden. Minister De Jonge overweegt ingrijpen, maar welke koers zal hij varen?

Huidige situatie en kritiekBouwen met hout vraagt om de juiste expertise

De Mpg, gebruikt als basis voor investeringen in natuurlijke bouwmaterialen, wordt herzien vanwege uitbreiding van milieueffecten van 11 naar 19. Dit kan nadelig uitpakken voor hout en biobased materialen. Kritiek richt zich op de wetenschappelijke basis van deze effecten en de eerlijkheid van de berekeningen.

Opties van de minister

De minister overweegt drie opties:

Optie 1: ‘Schuren en schaven’
De minister past de Mpg aan op basis van de nieuwe 19 milieueffecten. Hij wijzigt de rekenregels voor landgebruik en waterschaarste iets in het voordeel van biobased materialen. Dit zou een verbetering van 15 tot 20 procent betekenen. Deze optie heeft echter weinig politiek draagvlak.

Optie 2: ‘Schuren, schaven en bijspijkeren’
Vergelijkbaar met de eerste optie, maar met extra aanpassingen zoals het verlagen van de weegfactor voor landgebruik en het overwegen om landgebruik helemaal uit de berekening te halen. Deze variant kan positieve effecten hebben voor biobased materialen, maar vereist verder onderzoek naar de impact.

Optie 3: ‘Hakken’
De meest ingrijpende optie waarbij 6 van de nieuwe milieueffecten, waaronder landgebruik en fijnstof, op nul worden gezet. Dit zou de milieubelasting van biobased materialen significant verminderen. De minister twijfelt echter vanwege mogelijke consequenties zoals het niet meerekenen van andere milieu-indicatoren en de praktische haalbaarheid.

Toekomstperspectief

Minister De Jonge hoopt voor juni een besluit te nemen, maar dit is onzeker. Ondertussen groeit de kritiek op het Nederlandse Mpg-systeem vanwege gebrek aan data en controle. Volledig loslaten van de Mpg wordt echter niet serieus overwogen.

Bron: cobouw.nl