Minister De Jonge wil voorlopig vasthouden aan regulering huurprijs voor middenhuur

2 januari 2023

Minister Hugo de Jonge (Wonen) komt met maatregelen voor de regulering van de huurprijs voor woningen met een middenhuur. Onlangs stuurde hij een brief naar de Tweede Kamer waarin de details van zijn plannen worden toegelicht. Daarnaast geeft de minister aan dat de nu voorgestelde regels gelden zolang Nederland kampt met woning schaarste. Dit betekent dat de beperkingen voor huurverhoging in de middenhuur klasse de komende jaren van kracht zullen zijn. De regels gaan in per 1 januari 2024.

Minister De Jonge wil voorlopig vasthouden aan regulering huurprijs voor middenhuur

Verlaging van de huur

Minister de Jonge stelt voor om de regulering van huizen met een middenhuur alleen te laten gelden bij een nieuw huurcontract. Bestaande huurders profiteren dus niet. De Jonge verwacht dat de regulering leidt tot huurverlaging voor zo’n 300.000 woningen. Er komt met de invoering van de nieuwe regels een nieuwe categorie huurwoningen bij. Informeel bestaat deze al en wordt ‘middenhuur’ genoemd. Het gaat om huizen met en huur tussen 763 en circa 1.000 euro. Huizen met een huur onder de 763 euro vallen onder sociale huur. Voor huizen met een middenhuur gelden vanaf 2024 regels voor maximale huurverhoging. Vanaf 1 januari mag zo’n woning maximaal rond de 1.100 euro per maand aan huur kosten. Om te beoordelen of een woning onder de middenhuur valt wordt hetzelfde puntensysteem toegepast zoals dat nu al voor sociale huurwoningen geldt.

Maximaal 187 punten

Een woning die straks maximaal 187 punten scoort voor het bepalen van de huur valt onder de categorie middenhuur. Dat betekent dat regulering van toepassing is. De verhuurder mag dan bij een nieuwe huurder of het aangaan van een nieuw huurcontract met dezelfde huurder nog maximaal de dan geldende huur passend bij het aantal punten in rekening brengen. De huur mag jaarlijks niet harder stijgen dan de gemiddelde stijging van de Cao-lonen met een opslag van een half procentpunt.

Bron: NRC