Minister De Jonge wil met regulering van de huurprijzen particuliere verhuur verder ontmoedigen

24 mei 2022

De afgelopen tijd werden er al verschillende maatregelen genomen om het particulier verhuren van woningen te ontmoedigen. Zo ging de overdrachtsbelasting flink omhoog en stellen steeds meer gemeenten een zelfwoonplicht in voor woningen onder een bepaalde prijs. Nu wil minister De Jonge van Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting nog een stap verder gaan en de huren voor particulier verhuurde woningen aan banden leggen.

De particuliere verhuur is flink gegroeid

Het percentage woningen dat door particulieren wordt verhuurd is de afgelopen jaren flink gestegen. Nog steeds is de meerderheid van de huizen in Nederland eigendom van de bewoner. Van de huurwoningen is landelijk gezien twee derde in bezit van woningcorporaties. In Amsterdam zijn de huurwoningen in de meerderheid, de woningcorporaties bezitten de meeste huizen in de hoofdstad.

Minister De Jonge wil met regulering van de huurprijzen particuliere verhuur verder ontmoedigen

Toename particulier huizenbezit in Amsterdam

In de jaren 80 van de vorige eeuw, toen het bezit van een koopwoning voor eigen gebruik nog niet zo heel gangbaar was, was in Amsterdam 80% van de woningen in bezit van particuliere verhuurders. De jaren daarna daalde door verkoop aan bewoners dit percentage gestaag. Het laagste punt was 22% rond 2008. Daarna liep het woningbezit onder particulieren weer op omdat verhuren weer lucratief werd. Anno 2022 is zo’n 30% van de woningen in Amsterdam in bezit van particuliere verhuurders. Of dit zo blijft als de huurprijzen aan banden worden gelegd is afwachten. Als verhuurders niet meer de huur zelf mogen bepalen kan het zijn dat woningen worden afgestoten omdat verhuur niet meer het gewenste rendement oplevert.

Bron: Het Financieele Dagblad