Minister De Jonge wil per jaar minimaal 15.000 extra woningen door transformatie van kantoren en winkels

27 juni 2022

Minister De Jonge is nog steeds zeer stellig in zijn streven: Vanaf 2022 moeten er tot 2030 minimaal 100.000 woningen bij komen in Nederland. Daarvoor wil hij ook nadrukkelijk inzetten op het transformeren van winkels en kantoren. Dit kan volgens de minister ongeveer 15.000 nieuwe woningen per jaar opleveren. Het is echter de vraag of dit aantal wordt gehaald. Sinds wordt bijgehouden hoeveel woningen worden ‘gewonnen’ door transformatie kwam dit aantal namelijk nog nooit op de door de minister gewenste 15.000 per jaar. Sterker nog: de laatste jaren daalt het aantal. Dit wordt mede veroorzaakt door het feit dat er minder kantoren leeg staan.

Ombouwen populair tijdens de crisisjaren

Ten tijde van de crisisjaren vanaf 2008 kwamen veel kantoren leeg te staan omdat bedrijven failliet gingen. Toen was het populair om deze panden om te bouwen tot woningen. Vaak deed de gemeente een duit in het zakje door financieel wat bij te dragen. Maar anno 2022 staan er relatief nog maar weinig kantoren leeg die in aanmerking kunnen komen om tot transformeren. Het wordt dus zoeken naar mogelijkheden. Zo opperen deskundigen om te onderzoeken of het mogelijk is om woningen te bouwen boven winkels. Kantoren ombouwen die langs ringwegen zijn gebouwd lijkt niet echt een optie. Er zijn geen voorzieningen dus maar weinig mensen zullen daar willen gaan wonen.

Minister De Jonge wil per jaar minimaal 15000 extra woningen door transformatie van kantoren en winkels

Particuliere verhuurders niet enthousiast

Particuliere verhuurders zullen naar verwachting niet enthousiast reageren op het transformeren van winkels en kantoren naar woningen. Minister De Jonge wil namelijk de huren voor een deel van de vrije sector gaan reguleren vanaf 2024. Deze woningen vallen dan ook onder het puntensysteem dat nu alleen geldt voor sociale huurwoningen. Voor een woning mag dan in veel gevallen nog maximaal 1.000 euro per maand worden gevraagd. Woningen in voormalige kantoren en winkels zijn vaak klein, met een oppervlakte van 50 vierkante meter of minder. Dit betekent dat deze huizen in de genoemde categorie vallen. Het is dan maar de vraag of de gedane investeringen kunnen worden terugverdiend.

Bron: Het Financieele Dagblad