Veel minder nieuwe woningen opgeleverd vanaf 2021

6 februari 2020

In 2019 werd de doelstelling van 75.000 nieuwe woningen nog ruimschoots gehaald. Er werden 71.000 nieuwe huizen gebouwd. Daarnaast kwamen er 10.000 extra woningen beschikbaar vanwege het verbouwen van panden die voorheen niet voor bewoning werden gebruikt. Maar in 2019 werden er veel minder vergunningen afgegeven als gevolg van de stikstofbepalingen en de problemen met de afvoer van PFAS. Dat gaan we merken vanaf 2021. Vanaf dat jaar zal het aantal nieuw opgeleverde woningen fors dalen. Maar toch ziet minister van Veldhoven van Milieu en Wonen nog kansen.

Maatregelen om de woningbouw te stimuleren

De minister hoopt dat het aantal nieuwe woningen toch nog mee zal vallen. Voor 2020 verwacht zij dat het streefgetal van 75.000 nieuwe huizen nog gehaald gaat worden. Vanaf 2021 wil Van Veldhoven extra inzetten op het stimuleren van woningcorporaties en de inzet van de woningbouwimpuls die tijdens Prinsjesdag 2019 werd aangekondigd. Ook meer transformaties van panden naar woningen en flexwonen moeten ervoor gaan zorgen dat de woningnood vermindert.

Veel minder nieuwe woningen opgeleverd vanaf 2021

De woningvoorraad in Nederland groeit nog steeds

In 2019 waren er in Nederland bijna 7,9 miljoen woningen. Dat aantal groeit ook de komende jaren flink door. Werden er op het dieptepunt van de economische crisis in 2014 slechts 45.000 nieuwe huizen opgeleverd, groeit dit aantal in de jaren daarna gestaag. Er wordt gesloopt, gebouwd en getransformeerd. Dat leverde in 2018 al 77.000 nieuwe huizen op en in 2019 lag dat aantal nog enkele duizenden hoger.

Verschillen in aantallen nieuwbouwwoningen in Nederland

Het aantal nieuw opgeleverde woningen in Nederland verschilt wel per provincie. In Flevoland werden de meeste woningen gebouwd of kwamen beschikbaar door herbestemming. In Limburg was het aantal nieuwe woningen het laagst. Dit is wel te verklaren omdat Limburg een krimpregio is en er in Flevoland, alsmede in onder andere Utrecht en Noord- en Zuid Holland juist meer mensen komen wonen. In Amsterdam werden ruim 5.000 nieuwe woningen gebouwd. Dat is het hoogste aantal per stad in Nederland. Vreemd is dat niet, aangezien in Amsterdam ongeveer 6% van de totale woningvoorraad van Nederland te vinden is. Amsterdam telt bijna 450.000 woningen.

Bron: Stadszaken.nl