Merwedebrug stond op instorten

28 januari 2019

In oktober 2016 werd de Merwedebrug – onderdeel van de A27 tussen Breda en Utrecht – acuut afgesloten. Er was een extra inspectieronde gedaan waaruit bleek dat de brug in zeer slechte staat was. Dit rapport, van bureau Berenschot, kwam onlangs in het nieuws en toen werd pas echt duidelijk hoe penibel de situatie geweest was. De brug had elk moment kunnen instorten.

Doortastend handelen van ambtenaren

Dankzij oplettende technici en ambtenaren werd een mogelijke ramp voorkomen. De resultaten van de inspectie kwamen midden in de nacht binnen. De ernst van de situatie was gelijk duidelijk en er werd actie ondernomen door medewerkers van Rijkswaterstaat. Ze belden met managers die helaas slecht bereikbaar waren. Er was nog niet gesproken met de hoofddirecteur van Rijkswaterstaat, maar de situatie was te ernstig om nog langer te wachten. Om half vier ’s ochtends besloot men om de brug te sluiten voor vrachtverkeer.

Vroeg in die ochtend stuurde crisismanager Ellen Raadschelders een bericht naar directeur-generaal Jan Hendrik Dronkers van Rijkswaterstaat en naar minister Melanie Schultz van Haegen. Ze liet weten dat de brug was afgesloten. Dronkers vond dat het besluit te vroeg genomen was en wilde de brug weer openstellen. Hij wilde eerst meer inzicht in de gevolgen van de afsluiting. Dit kon echter niet meer omdat het nieuws al bekend was gemaakt. Rob Nijsse, hoogleraar building engineering aan de TU Delft, vindt het een goede zaak dat de ambtenaren die nacht zo doortastend zijn geweest. Zij hebben het rapport serieus genomen en hun uiterste best gedaan om de brug te sluiten voor de ochtendspits begon. Ze hebben de ambtenaren die het flauwekul vonden om de brug af te sluiten, genegeerd.

Maatregelen

De oorzaak van de slechte staat van de brug is slecht onderhoud. De toevallige inspectie op de bewuste dag in oktober is een geluk geweest. Het had allemaal veel erger kunnen aflopen. De brug werd gerepareerd en ging na enige tijd weer open. De extra kosten voor de transportsector: 33 miljoen vanwege het omrijden.

Budget verdubbeld

De minister heeft het budget voor het onderhoud van bruggen verdubbeld. Rijkswaterstaat zegt dat de bruggen continu in de gaten worden gehouden. Ben Ale, emeritus hoogleraar veiligheid en rampenbestrijding aan de TU Delft, vraagt zich af of dat genoeg is. Als we rampen en veel doden willen voorkomen, moet de manier van inspecteren en toezichthouden toch echt gaan veranderen.

Bron: NRC.nl