Meer ruimte om woningen te bouwen in Rotterdam

1 juli 2019

De gemeenteraad in Rotterdam heeft het goed bekeken. Er moet meer gebouwd worden en het moet voor projectontwikkelaars makkelijker zijn om hun initiatieven snel van de grond te krijgen. Lange bureaucratische procedures kunnen daarbij erg belemmerend zijn. Daarom is de gemeenteraad ermee akkoord gegaan dat het College van B&W meer bevoegdheden krijgt om bouw initiatieven sneller te honoreren.

Een warm welkom voor projectontwikkelaars met goede initiatieven

Rotterdam wil projectontwikkelaars die een goed idee hebben stimuleren dit te presenteren. Projectontwikkelaars durven normaal gesproken niet met een mooi plan te komen om op een locatie te bouwen. Want als ze hun idee op tafel leggen moet er vervolgens volgens de officiële regels een openbare aanbesteding komen. De kans is dan groot dat een concurrent met het idee aan d haal gaat omdat zijn inschrijving net wat lager was. Dat schrikt af om met mooie plannen te komen. Hier wil de gemeente Rotterdam nu verandering in brengen. Bedrijven die met een mooi plan komen, zoals bijvoorbeeld woontorens in het Park bij de Euromast, krijgen de kans deze uit te voeren, zonder dat ze mee moeten doen met een aanbesteding.

Meer bevoegdheden om plannen te stimuleren

Het College van B&W krijgt meer bevoegdheden als het gaat om het honoreren van bouwplannen zonder openbare aanbesteding. De gemeenteraad houdt altijd het laatste woord, maar het College kan op die manier wel goede ideeën voor de stad belonen. De voorwaarden die daarvoor gelden worden goed vastgelegd en het beleid wordt over 3 jaar geëvalueerd. De wethouder krijgt bevoegdheid voor projecten tot 120 woningen, 5.000 m2 bedrijfsruimte en een totale investering van 1 miljoen euro.

Daarboven blijft de raad het orgaan dat beslist. Er was wat weerstand bij de oppositie, maar uiteindelijk ging de gemeenteraad akkoord. De gemeenteraad heeft wel een ‘noodknop’ ingebouwd. Alle besluiten die het College neemt gaan ter informatie naar de raad. Mocht de gemeenteraad alsnog van mening zijn dat een plan door hen moet worden getoetst, dan wordt hier op zeer korte termijn een besluit over genomen zodat de bouwer weet dat hij nog even geduld moet hebben. Eind juni beslist de raad of het plan doorgaat.

Bron: NRC Next