Meer Nederlandse woningen aardgasvrij dankzij extra subsidie van 19 mln

2 november 2020

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken stelt 100 mln subsidie beschikbaar aan 19 gemeenten voor het aardgasvrij maken van woningen. Het gaat om projecten in het hele land, van Drenthe tot Noord-Holland en van Zeeland tot Gelderland. Deze 19 gemeenten krijgen als eerste een bijdrage uit het fonds Programma Aardgasvrije Wijken, met in totaal 375 mln subsidie. Het doel is om alle 7 miljoen woningen in Nederland vanaf 2050 aardgasvrij te maken, conform de afspraken in het Klimaatakkoord. Hierdoor moet de uitstoot van CO2 aanzienlijk omlaag worden gebracht.

Doelstellingen dreigen in de knel te komen

Al eerder werd 150 mln euro aan 27 andere gemeenten beschikbaar gesteld om woningen aardgasvrij te maken. Maar juist nu Ollongren een tweede ronde van toekenning van subsidie aankondigt, waarschuwen enkele van deze gemeenten dat het erg gecompliceerd ligt om woningen zonder aardgas te realiseren. Er duiken steeds meer verhalen op van projecten die dreigen te mislukken vanwege onduidelijke en hoge kosten waardoor het draagvlak bij de bewoners in rap tempo afneemt.

Meer Nederlandse woningen aardgasvrij dankzij extra subsidie van 19 mln

Kritiek vanuit de Tweede Kamer

Niet alleen de oppositie, maar ook eigen regeringspartijen CDA en VVD zijn kritisch over de plannen van minister Ollongren. Zij drongen eerder aan op het wachten op resultaten van de eerste ronde, maar daar koos de minister niet voor. Omdat huiseigenaren niet verplicht zijn om aan het project voor het aardgasvrij maken van hun woningen deel te nemen, dreigen projecten te stagneren. Tweede Kamerleden dringen er dan ook op aan om meer in te zetten op hybride systemen waarbij als dat nodig is toch een beroep kan worden gedaan op aardgas. Veel bewoners zonder aardgas aansluiting klagen namelijk dat ze hun huis tijdens een koude winter niet warm genoeg kunnen stoken. Vanuit de eerste ronde is nog geen subsidie uitgekeerd.

Bron: Het Financieele Dagblad