Logistiek vastgoed in trek

4 augustus 2017

Bron: Het Financieele Dagblad

Tot 2008 werd veel logistiek vastgoed gebouwd voordat er een huurder was gevonden, het zogeheten speculatief bouwen. Lange tijd was dit echter ondenkbaar geworden vanwege de financiële crisis. Sinds dit jaar neemt het speculatief bouwen van logistiek vastgoed, in de vorm van grote distributiecentra, weer toe. Dit kan onder meer worden verklaard door het feit dat de leegstand in deze markt op dit moment uitzonderlijk laag is met 4,4%. Daarbij spelen de opkomst van het internetwinkelen en de aantrekkende economie een rol. Steeds meer retailers leggen de focus op het efficiënter inrichten van het distributieproces, wat leidt tot een enorme vraag naar nieuwe distributiecentra. De grote vraag zorgt ervoor dat de prijzen van logistiek vastgoed historisch hoog zijn, geholpen door de extreem lage rente en de overvloed aan kapitaal. Projectontwikkelaars zijn hierdoor sneller geneigd om risicovol te beleggen. Het verschil tussen de ontwikkelkosten en de prijs die beleggers betalen is groot, wat deze markt voor projectontwikkelaars aantrekkelijk maakt. Uit cijfers blijkt dat in 2017 ruim 500.000 vierkante meter aan logistiek vastgoed op risico is ontwikkeld. Voor de komende twee jaar ligt er nog eens 400.000 vierkante meter in de planning.

Opvallend is dat ontwikkelaars de distributiecentra soms verkopen met huurgaranties. Met het afgeven van huurgarantie zijn ontwikkelaars verplicht zelf huur te gaan betalen indien er geen huurder wordt gevonden in de eerste twaalf of 24 maanden na oplevering. Op deze manier worden er aanzienlijke risico’s gecreëerd. In enkele regio’s, zoals in de regio Venlo, is het de verwachting dat dit geen problemen zal opleveren vanwege de grote vraag, de perfecte ligging en de beperkte ruimte voor verdere nieuwbouw. Echter, in andere gebieden, zoals bij Schiphol, zetten al die nieuwe meters logistiek vastgoed de huurprijzen onder druk. Er wordt verwacht dat de huurprijzen op korte termijn kunnen dalen omdat het nieuwe aanbod niet direct geabsorbeerd kan worden. Toch worden ook hier op lange termijn geen problemen verwacht aangezien Nederland dankzij de strategische ligging een heel gewilde locatie is en blijft onder de huurders van logistiek vastgoed.