Een leven lang leren: leren tot je 70e moet de trend worden

30 september 2019

Een leven lang leren, het is een gevleugelde uitspraak, maar met een diepe kern van waarheid. De leeftijd waarop we met pensioen gaan moet omhoog. Dat besef dringt nog maar langzaam door. Als we straks allemaal rond de 100 jaar oud worden zal er echt wat moeten gebeuren. Het kan niet zo zijn dat iedereen straks een slordige 35 jaar van zijn pensioen kan genieten. Dat is simpelweg niet te betalen. Langer werken vraagt om een juiste aanpak. Dat iemand niet 50 jaar als stratenmaker kan werken is een feit. Zo’n iemand kan op latere leeftijd wellicht wel ander werk gaan doen. Daar moet je dus op tijd over nadenken en niet pas als het al te laat is.

Maak op tijd werk van omscholing

Mensen in ‘zware beroepen’ moeten op tijd nadenken over hun toekomst. Dit zijn beroepen die je niet jaren zonder gevolgen kunt uitoefenen omdat dit lichamelijk niet is op te brengen. Door op tijd om te scholen en het ‘een leven lang leren’ principe toe te passen kunnen zij hun carrière voortzetten in een beroep dat minder lichamelijke of geestelijke belasting vergt zodat ook deze groep tot op hogere leeftijd een bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat mensen die zo actief mogelijk blijven ook gezonder oud worden. Zowel lichamelijk als geestelijk.

Een leven lang leren leren tot je 70e moet de trend worden

Leerrecht voor iedereen van middelbare leeftijd

Vooral mensen die als jongere minder kansen hebben gehad om een goede opleiding te doen, moeten op middelbare leeftijd de kans krijgen zich alsnog om- of bij te scholen. De overheid zou voor een leven lang leren meer geld beschikbaar moeten stellen. Hoogopgeleiden hebben vaak functies waarin ze probleemloos langer kunnen doorwerken. Wanneer een laagopgeleide later alsnog de kans krijgt om iets anders te gaan doen kan ook hij langer in het arbeidsproces meedraaien. Dit draagt bij aan een betere gezondheid, die vooral bij laagopgeleiden al minder goed is dan bij hoger opgeleiden.

Goede begeleiding is noodzakelijk

Zeker bij lager opgeleiden is goede begeleiding noodzakelijk bij het omscholen. Vaak zijn ze bij toeval in een bepaalde functie terecht gekomen. Ze hebben geen idee wat er verder nog voor mogelijkheden liggen. Daarom is het belangrijk dat vooral lager opgeleiden goede begeleiding krijgen. Er moet tijdig worden gestart met omscholing of bijscholing om een verantwoorde voortzetting van de loopbaan in een andere richting een goede kans van slagen te geven.

Bron: Het Financieele Dagblad