Langdurige wooncrisis en kwalitatieve verarming

7 augustus 2023

De langdurige wooncrisis in Nederland heeft geleid tot de opkomst van huurkazernes met éénkamerwoningen. Ook de Jonas, ‘het beste gebouw van 2023’, herbergt veel kleine woningen. Maar daar staat veel moois tegenover.

Neoliberale woningmarkt heeft de crisis niet opgelost

Het neoliberale woonbeleid, dat al decennia wordt gevoerd door verschillende kabinetten, heeft de langdurige wooncrisis niet opgelost. In plaats daarvan zijn veel gebouwde woningen kleiner en armzaliger geworden. De gemiddelde oppervlakte van nieuwe huizen is drastisch afgenomen, en veel recent opgeleverde woningen zijn kleiner dan 50 m². Deze kleine woningen worden vaak voor hoge prijzen verhuurd aan studenten en jonge werkenden.

Rendementen commercieel vastgoed steeds meer onder druk

Kritiek op armoedige plattegronden

Fenna Haakma Wagenaar, hoofdontwerper Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam, bekritiseert de armoedige plattegronden van de nieuwe studio’s en eenkamerwoningen. Veel van deze woningen zijn te smal, diep en eenzijdig georiënteerd, wat ze ongeschikt maakt voor meer dan één persoon. Hoewel kleine woningen geen probleem hoeven te zijn, is de slechte kwaliteit van de plattegronden wel zorgwekkend.

Het beste gebouw van 2023

Ondanks de kleine eenkamerwoningen biedt de Jonas in Amsterdam een interessante combinatie van privéwoningen en collectieve voorzieningen. Het woongebouw omvat niet alleen woningen maar ook ruimtes voor kantoren, winkels en horeca. Huurders kunnen gebruik maken van diverse collectieve ruimtes, waaronder een filmzaal, een werkruimte en een yogaruimte.

De Jonas als moderne passage

De Jonas is ook opmerkelijk vanwege zijn centrale passage, die lijkt op de collectivistische woongebouwen die een eeuw geleden in de Sovjet-Unie werden gebouwd. De passage is een ‘canyon’ met een glazen vloer die licht in de ruimte laat vallen. Het biedt toegang tot diverse collectieve voorzieningen en een prachtige route rondom de jachthaven.

De Jonas – een succesvol gebouw

Ondanks de kleine en soms armoedige studio’s heeft de Jonas met zijn combinatie van privéwoningen en ruime collectieve voorzieningen veel succes. De populariteit blijkt uit de lange wachtlijst voor huurders die een studio willen huren. Deze aanpak van het combineren van kleine privéwoningen en ruime collectieve voorzieningen lijkt een positieve wending te zijn in het omgaan met de huidige wooncrisis in Nederland.

Bron: nrc.nl