Lang niet alle nieuwbouwhuizen zijn aardgasvrij

4 augustus 2020

Het initiatief klonk zo mooi: in 2018 werd een wet aangenomen waarin werd afgesproken dat nieuwbouwhuizen geen aardgasaansluiting meer zouden krijgen. Maar de praktijk wijst uit dat anno 2020 nog steeds zo’n 15% van alle nieuwbouwwoningen op het aardgasnet wordt aangesloten. Uit recent onderzoek blijkt dat het aantal aardgasaansluitingen in Limburg het grootst is, zo’n 30%. In Flevoland heeft nog slechts 3% van de nieuwe huizen een aansluiting op aardgas. Er werden onder andere woningen opgeleverd waarvan de vergunning vóór 1 juli 2018 was afgegeven. Voor deze huizen geldt de eis niet dat er geen aardgasaansluiting meer wordt aangelegd.

Klimaatakkoord: In 2050 alle woningen aardgasvrij

Niet alleen nieuwbouwhuizen mogen geen aardgasaansluiting meer krijgen, bestaande woningen moeten ook ‘van het gas af’. Als Nederland zich wil houden aan de afspraken die in het Klimaatakkoord zijn vastgelegd dan moeten in 2050 alle Nederlandse gebouwen op een andere manier worden verwarmd dan met aardgas. Dit kan bijvoorbeeld met een warmtepomp of door de woning op een warmtenet aan te sluiten.

Lang niet alle nieuwbouwhuizen zijn aardgasvrij

Aanpassingen van bouwplannen kostbaar en dus complex

De belangrijkste reden waarom er nog steeds woningen met aardgas worden opgeleverd is dat het complex en dus lastig is om woningen aan te passen. Als de plannen er al liggen dan is het vaak erg kostbaar om de aardgasaansluiting te schrappen. Veel bouwers zijn bereidwillig om nieuwbouwwoningen zonder aardgasaansluiting op te leveren. Er zijn echter plaatsen waar dat nog erg lastig is. Voor projecten die in de tweede helft van 2018 werden gestart werd dan ook in sommige gevallen een ontheffing verleend om de woning aardgasvrij op te leveren.

Bron: NRC Next