Laatste ronde woningbouwimpuls: niet per se versneld, wel betaalbaarder

26 september 2023

De subsidieregeling die de woningbouw moest versnellen, bekend als de Woningbouwimpuls (wbi), nadert het einde van zijn looptijd van drie jaar. Er rijzen vragen over de effectiviteit van deze subsidie, ondanks de voortdurende uitdagingen op de woningmarkt. Het demissionaire kabinet heeft geen extra financiering toegewezen voor nieuwe rondes van de wbi op Prinsjesdag.

Efficiëntie en effectiviteit in twijfel getrokkenVerbetering van doorstroming essentieel voor woningmarkt

Gemeenten die de subsidie hebben ontvangen, evenals degenen die zijn afgewezen, suggereren dat het geld efficiënter besteed had kunnen worden. Velen van de reeds gesubsidieerde bouwprojecten zijn nog niet van start gegaan, wat de vraag naar de daadwerkelijke versnelling van de woningbouw oproept. Sinds 2020 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken financiering uit de wbi toegekend voor de bouw van 185.000 nieuwe woningen. Deskundigen betwijfelen echter of veel van deze projecten niet zonder subsidie zouden zijn gerealiseerd. Onderzoeken, zoals die van de Algemene Rekenkamer, stellen de effectiviteit van de regeling ter discussie.

Uitdagingen en vertragingen

Hoewel de wbi bedoeld was om de woningbouw te versnellen, blijkt uit onderzoek dat veel projecten vertraging oplopen. Dit kan leiden tot de terugvordering van de subsidie als projecten niet binnen drie jaar van start gaan. Gemeenten melden vertragingen door diverse redenen, waaronder langdurige procedures, personeelstekorten en bouwmaterialenschaarste.

Belang van betaalbare woningen

De wbi heeft beperkingen en brengt aanzienlijke administratieve lasten met zich mee voor gemeenten. Het feit dat de regeling wordt gefinancierd vanuit het Gemeentefonds van de gemeenten, waarbij ze ook nog de helft van het tekort moeten dekken, roept bezwaren op. Ondanks deze uitdagingen was het voor veel gemeenten geen optie om niet deel te nemen aan de wbi.

Bron: cobouw.nl