Waar krijgen verhuurders en huurders vanaf 1 juli mee te maken?

1 juli 2024

Vanaf 1 juli zijn er aanzienlijke veranderingen van kracht voor zowel verhuurders als huurders. Verhuurdersverenigingen waarschuwen voor een verkoopgolf, terwijl huurdersorganisaties overwegend positief zijn. Hieronder een overzicht van de belangrijkste veranderingen.

Nieuw segment gereguleerde middenhuurHuren in de vrije sector blijft onveranderd duur

De Wet betaalbare huur introduceert een nieuw segment van gereguleerde middenhuur. Huurwoningen met een puntenscore tussen 144 en 186 vallen voortaan onder deze categorie. Dit betekent dat ongeveer 40% van deze woningen momenteel meer huur vraagt dan het puntensysteem toestaat. Voor bestaande huurders verandert er voorlopig niets, maar nieuwe huurcontracten moeten voldoen aan de puntentelling. De maximale huurprijs voor middenhuurwoningen is nu €1.157,95, met enkele uitzonderingen voor nieuwbouw en monumenten.

Huurverlaging voor zittende huurders

De wet zorgt er ook voor dat meer woningen worden geclassificeerd als sociale huurwoningen, wat een directe huurverlaging betekent voor huurders. Huurders kunnen nu ook na zes maanden hun huur laten toetsen, met een verplichte huurverlaging als gevolg. Dit geldt vanaf nu ook voor bestaande huurcontracten, waarbij een overgangsperiode van een jaar is vastgesteld om aan de nieuwe regels te voldoen.

Einde aan tijdelijke huurcontracten

Vanaf 1 juli zijn vaste huurcontracten weer de norm, met enkele uitzonderingen voor specifieke doelgroepen zoals studenten en gescheiden ouders. Dit moet huurders meer zekerheid bieden. Verhuurders kunnen echter tijdelijke contracten omzetten naar vaste contracten tegen de oude huurprijs, zelfs als deze hoger is dan volgens de nieuwe wet toegestaan. Dit kan mogelijk een stimulans zijn om contracten te verlengen.

Aanpak van verkapte kamerverhuur

De nieuwe wet beoogt ook een einde te maken aan ‘verkapte kamerverhuur’. Verhuurders die woningen verhuren aan groepen bewoners om hoge huren te vragen, moeten nu voldoen aan striktere definities van zelfstandige woningen. Een zelfstandige woning mag vanaf nu maximaal twee personen huisvesten, of drie of meer personen die samen een duurzame huishouding voeren. Voor andere situaties gelden de maximale huren voor kamers, wat kan leiden tot lagere huuropbrengsten voor verhuurders.

Strengere handhaving

De handhavingsmogelijkheden zijn uitgebreid. Huurders van zowel sociale als middenhuurwoningen kunnen voortaan altijd naar de huurcommissie stappen, ook bij oudere huurcontracten. Gemeenten krijgen bovendien de bevoegdheid om boetes op te leggen aan verhuurders die te hoge huren rekenen, zelfs zonder klacht van de huurder. Handhaving door gemeenten begint echter pas op 1 januari 2025, om zowel gemeenten als verhuurders de tijd te geven zich aan te passen aan de nieuwe regels.

Deze veranderingen zijn ingrijpend en zullen zowel de verhuurmarkt als de positie van huurders aanzienlijk beïnvloeden. Verhuurders moeten zich aanpassen aan nieuwe huurgrenzen en striktere regels, terwijl huurders profiteren van meer bescherming en mogelijk lagere huurprijzen.

Bron: fd.nl