Komt er wel of geen verbod op tijdelijke huurcontracten?

22 april 2023

De Tweede Kamer partijen ChristenUnie en Partij van de Arbeid willen een verbod op tijdelijke huurcontracten voor woningen. Een wetsvoorstel van beide partijen kon aanvankelijk rekenen op steun van een meerderheid in de Tweede Kamer. Maar het sentiment lijkt om te slaan. Half april 2023 zou de Kamer stemmen over het voorstel. Die stemming werd afgeblazen. Het is nog niet duidelijk wanneer het debat over dit onderwerp wordt voortgezet.

Amendementen

Er zijn inmiddels amendementen ingediend voor de conceptwet door CDA en VVD. Als deze wijzigingsvoorstellen niet worden overgenomen is de kans groot dat de wet geen meerderheid krijgt. PvdA en CU zijn van mening dat met de aanpassingen de bescherming van huurders wordt uitgehold. VVD en CDA willen particuliere verhuurders, die slechts 1 woning verhuren, toch de mogelijkheid geven een tijdelijk huurcontract af te sluiten. Zo moeten zij de mogelijkheid krijgen om de woning te verkopen of te verhuren aan familie. De initiatiefnemers verdenken minister Hugo de Jonge ervan de partijen te hebben beïnvloed. De minister heeft zelf een wetsvoorstel gemaakt dat minder ver gaat in de beperking van tijdelijke huurcontracten.

Vast huurcontract de norm

Minister De Jonge is het met de initiatiefnemers van de wet eens: het vaste huurcontract moet weer de norm worden. Maar hij wil het verhuren van woningen door particulieren niet te lastig maken. Als een tijdelijk huurcontract niet meer mag, dan kan dit betekenen dat verhuur uitblijft. Dat is, gezien de huidige woningnood, niet wenselijk, aldus de minister.

Bron: Het Financieele Dagblad