Klimaatrisico’s dreigen Nederlandse huizenmarkt te devalueren

28 november 2023

Invloed op huizenwaarde onderschat

Calcasa, een vooraanstaand marktonderzoeker op het gebied van vastgoed, luidt de noodklok: Nederlandse woningen zouden in de nabije toekomst weleens tot 325 miljard euro minder waard kunnen worden als gevolg van toenemende klimaatrisico’s. Hoewel de huidige bepaling van woningwaarde voornamelijk afhangt van vraag, aanbod, locatie en omvang, stelt Calcasa dat de impact van klimaatrisico’s systematisch wordt onderschat.

Onderschatte impact van klimaatrisico’sKlimaatverandering slaagt alleen met een goede langetermijnplanning

Traditioneel gezien spelen factoren zoals locatie en de algemene vraag en aanbod op de woningmarkt een cruciale rol bij het bepalen van de woningwaarde. Echter, Calcasa betoogt dat de gevolgen van klimaatrisico’s niet adequaat worden meegenomen in deze berekeningen. De mogelijke schade door klimaatgerelateerde problemen, zoals overstromingen of extreme weersomstandigheden, zou een aanzienlijke daling in de woningwaarde kunnen veroorzaken, iets wat tot nu toe niet voldoende is ingecalculeerd.

Financiële kwetsbaarheid van de woningmarkt

De waarschuwing van Calcasa onderstreept de financiële kwetsbaarheid van de Nederlandse woningmarkt ten aanzien van klimaatverandering. Hoewel huizenprijzen tot dusver voornamelijk zijn beïnvloed door traditionele factoren, benadrukt dit nieuwe perspectief het groeiende belang van het integreren van klimaatrisico’s in vastgoedwaarderingen.

Risicobeheer en duurzaamheid als prioriteit

De opkomende dreiging van waardevermindering door klimaatfactoren benadrukt de noodzaak voor risicobeheer in de vastgoedsector en verhoogt de druk om duurzame maatregelen te integreren in zowel bestaande als toekomstige bouwprojecten. Dit is niet alleen van belang voor individuele huiseigenaren maar heeft ook bredere implicaties voor de stabiliteit van de gehele vastgoedmarkt.

Het onderstreept de roep om een meer holistische benadering van vastgoedwaardering, waarbij rekening wordt gehouden met de duurzaamheid en veerkracht van gebouwen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Een geïntegreerde aanpak van klimaatbestendigheid in de vastgoedsector wordt cruciaal, niet alleen om de financiële gezondheid van individuele eigenaren te waarborgen, maar ook om de veerkracht van de bredere economie te garanderen in het licht van steeds urgenter wordende klimaatuitdagingen.

Bron: nrc.nl