Veel klachten over achterstallig onderhoud particuliere huurwoningen

15 augustus 2019

Vastgoedinvesteerder Vesteda heeft in Nederland zo’n 28.000 huurwoningen waarvan de jaarlijkse huurverhoging fors is. De bewoners klagen regelmatig over achterstallig onderhoud en over een gebrekkige communicatie tussen huurders en verhuurder. Zelfs de bewoners van het pand waar Vesteda zelf ook is gevestigd zijn van mening dat de verhuurder niet open staat voor hun klachten. Het zijn vooral gepensioneerden die in dit complex wonen. Hun pensioen stijgt al jaren niet mee, de huur daarentegen wel. Maar goed onderhoud aan hun woningen blijft uit.

Rechtszaak bewoners van de baan

De bewoners van een complex van Vesteda waren zo ontstemd over de standaard jaarlijkse huurverhoging en de houding van hun verhuurder dat ze op het punt stonden om naar de rechter te stappen. Ze waren niet alleen boos over het achterstallig onderhoud maar ook over de hoge servicekosten. De verhuurder wilde het niet tot een rechtszaak laten komen en besloot tot versneld groot onderhoud aan het desbetreffende complex. Ook kregen de bewoners de toezegging dat een onafhankelijk deskundige de hoogte van de servicekosten gaat onderzoeken. Vesteda voert ter verdediging aan dat er vaak sprake is van een spanningsveld tussen het feit dat zij rendement moeten maken om hun investeerders, vaak pensioenfondsen, tevreden te houden. Maar aan de andere kant zijn de huurders dan juist weer gepensioneerden die de stijgende huren moeten kunnen opbrengen.

Veel klachten over achterstallig onderhoud particuliere huurwoningen

Onvrede over forse huurstijgingen

Wat bewoners van woningen van Vesteda vooral steekt is dat de huren maar blijven stijgen. In Zeist is Vesteda eigenaar van ruime eengezinswoningen. Ooit waren dit sociale huurwoningen, sommige bewoners wonen er al tientallen jaren. Maar door de steeds maar stijgende huren kunnen zijn de huur inmiddels niet meer opbrengen. Vesteda biedt andere, goedkopere woonruimte aan, maar dan moeten de bewoners een flinke stap terug doen qua wooncomfort en ruimte. De bewoners van een complex in Alphen aan den Rijn klagen over achterstallig onderhoud. Vocht, stank en de sleutels van bergingen en brievenbussen zijn uitwisselbaar tussen sommige woningen. Hier wonen vooral senioren die een huur van tussen de 800 en 1000 euro per maand moeten opbrengen als gevolg van de jaarlijkse huurverhoging die zonder pardon wordt toegepast.

Achterblijven pensioenen is geen verantwoordelijkheid van de verhuurder

Vesteda reageert op de vele klachten over de stijgende huren. De verhuurder stelt dat het niet hun verantwoordelijkheid is dat de pensioenen al jaren niet meer worden geïndexeerd. Maar dat dit de bewoners steekt snapt de leiding bij Vesteda wel. Klachten worden wel degelijk onderzocht en waar mogelijk wordt er actie ondernomen. Ook klachten over de procedure, bijvoorbeeld als een bewoner besluit te verhuizen, worden bekeken en het beleid wordt indien van toepassing aangepast.

Bron: NRC Next