De keuze voor klimaatadaptief bouwen moet vanzelfsprekend worden

23 augustus 2021

Bij het ontwikkelen en realiseren van bouwprojecten moet klimaatadaptief bouwen uiteindelijk vanzelfsprekend worden vinden deskundigen. Bij het ontwikkelen van een stuk bouwgrond moet al in een vroeg stadium overleg plaatsvinden tussen alle betrokken partijen. De projectontwikkelaar, de architect, de bouwer moeten in goed overleg met elkaar tot overeenstemming komen hoe een bouwplan wordt uitgevoerd en aangepakt. Hierbij schuiven ook de gemeente, de corporatie en eventueel het waterschap aan. Zo kunnen alle partijen hun eigen expertise inbrengen voor een slimme aanpak waarbij alle milieuaspecten worden meegenomen.

Aanpak van de hitte in de stad

De aarde warmt op, dat proces lijkt niet meer te stoppen. We kunnen alleen proberen om dit zo traag mogelijk te laten verlopen. Dat het steeds warmer wordt merken de mensen die in de stad wonen. Tijdens een warme zomer, en zeker als de temperatuur tot tropische waarden stijgt, kan de gevoelstemperatuur oplopen tot wel 40 graden. Klimaatadaptief bouwen moet ervoor zorgen dat de stad de warmte beter aankan. Dit is niet alleen comfortabeler voor de bewoners en bezoekers. Kwetsbaren, zoals ouderen en chronisch zieken, kunnen zeer ernstige nadelige gevolgen ondervinden van de hitte en er zelfs aan overlijden. Ook mensen met een laag inkomen lopen meer risico last te krijgen van hitte. Ze hebben vaak minder mogelijkheden om zelf maatregelen te treffen om hun huis en daarmee zichzelf tegen warmte te beschermen.

De keuze voor klimaatadaptief bouwen moet vanzelfsprekend worden

Meer groen in de stad

Het mag duidelijk zijn dat het heel belangrijk is om ervoor te zorgen dat er meer groen in de stad komt. Het aanleggen van groen in wijken is dan ook een speerpunt van veel gemeenten. Er komen steeds meer stadsbossen en er worden maatregelen getroffen om het regenwater effectief af te voeren om overstromingen bij zware regenval te voorkomen. Bij de bouw van woningen kan al rekening worden gehouden met de hitte. Geen grote ramen aan de zijde waar de hele dag de zon op staat in het ontwerp opnemen bijvoorbeeld. Of een kozijn of gevel zo ontwerpen dat er gemakkelijk zonwering kan worden geplaatst, het liefst aan de buitenzijde van het pand. Een zonnescherm of screen is veel effectiever tegen de warmte dan zonwering binnen.

De Schoemaker Plantage in Delft: een voorbeeld van klimaatadaptief bouwen

In Delft is een nieuwe wijk gerealiseerd, de Schoemaker Plantage. In de wijk zijn zogenaamde wadi’s aangelegd. Dit zijn groene greppels die overtollig regenwater opvangen. De straten lopen af naar de wadi’s zodat wateroverlast bij veel neerslag zoveel mogelijk wordt voorkomen. De bomen rond deze greppels zijn ook met zorg gekozen. Ze bieden schaduw, vangen CO2 af, maar zijn geen belemmering voor de zonnepanelen op de daken van de woningen. De schuren bij de woningen zijn voorzien van ‘begroening’ om zo een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit. De wijk bevat een klein stadsbos waar vlinders, bijen en andere insecten alsmede kleine zoogdieren leven. Steeds meer projectontwikkelaars en bouwers omarmen klimaatadaptief bouwen. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat stedelijke gebieden ook in de toekomst leefbaar blijven.

Bron: Corporaties