Het Kernprobleem: Falend Leiderschap

5 februari 2024

Volgens de bevindingen van de commissie Van Rijn is falend leiderschap de wortel van het probleem in veel organisaties. Grensoverschrijdend gedrag, zoals schreeuwen, pesten en vernederen, wordt vaak toegeschreven aan een gebrek aan leiderschapscompetenties.

Drie Vormen van Falen

Het rapport onderscheidt drie typen falend leiderschap in de omroepwereld:

  1. Ontbrekend leiderschap, waarbij begeleiding en welzijn van medewerkers genegeerd worden.
  2. Egocentrisch leiderschap, waarbij sommige medewerkers zichzelf boven anderen plaatsen.
  3. Toxisch leiderschap, waarbij misbruik van macht en intimidatie aan de orde van de dag zijn.

Aanbevelingen voor Verbetering

Om falend leiderschap aan te pakken, benadrukt de commissie de noodzaak van:

  1. Betere selectie en ontwikkeling van leidinggevenden.
  2. Voorbeeldgedrag tonen en bewust zijn van de verwachte normen.
  3. Bescherming bieden aan prominente figuren tegen de risico’s van hun positie.

De Uitdaging van Verandering

Het rapport stelt negen conclusies en vijftien aanbevelingen voor, maar de implementatie ervan wordt een uitdaging gezien de diepgewortelde problemen. Een breed scala aan betrokkenen zal moeten samenwerken om een cultuuromslag te bewerkstelligen.

Twijfels over Verandering

Hoewel de aanbevelingen hoop bieden, blijft de vraag of degenen die verantwoordelijk zijn voor het probleem in staat zullen zijn om de nodige veranderingen door te voeren.

Ben Tiggelaar behandelt wekelijks onderwerpen als persoonlijk leiderschap, werk en management, waaronder ook deze kwestie van falend leiderschap.

Bron: NRC