Kabinet wil maximering huurstijging vrije sector verlengen

17 juli 2023

Het demissionaire kabinet onder leiding van woonminister Hugo de Jonge heeft aangekondigd de regels voor het beperken van huurstijgingen in de vrije sector met drie jaar te willen verlengen, tot 1 mei 2027. De minister benadrukt dat deze verlenging noodzakelijk is om huurders van vrijesectorwoningen te beschermen tegen excessieve huurverhogingen.

Huidige regels en toekomstig wetsvoorstel

Voor dit jaar heeft de minister al besloten dat huren in de vrije sector niet meer mogen stijgen dan de cao-lonen plus een procentpunt. Deze regel is echter gebaseerd op een tijdelijke wet die in mei 2024 afloopt. Als de regel niet verlengd wordt, zullen huurstijgingen voor ruim een half miljoen vrijesectorwoningen weer onbeperkt zijn, zoals voor de coronacrisis.

Hoewel de CDA-minister werkt aan een wetsvoorstel genaamd de Wet betaalbare huur om huurstijgingen in ongeveer twee derde van de vrije huursector te reguleren, is de kans klein dat het voorstel volgend jaar al van kracht zal zijn. Zelfs als het wetsvoorstel wordt aangenomen, zullen lopende huurcontracten er niet onder vallen. Daarom wil De Jonge ook de maximering van huurstijgingen verlengen om te voorkomen dat de huurprijzen voor deze groep huurders plotseling sterk stijgen.

Servicekosten bij woningverhuur alleen nog met specificatie

Effect van de huidige regels en verbetering van handhaving

De regels voor huurstijgingen buiten de sociale sector werden twee jaar geleden ingevoerd nadat de Tweede Kamer hier grenzen aan had gesteld. Aanvankelijk mochten de huren niet harder stijgen dan een procentpunt boven inflatie, maar vanwege de extreem hoge inflatie dreigde dit vorig jaar tot een huurexplosie te leiden. Als reactie hierop heeft De Jonge de maximale huurstijging gekoppeld aan de cao-lonen, wat inhoudt dat de huurverhoging gebaseerd is op de gemiddelde loonstijging plus een procentpunt. Hij wil deze koppeling de komende jaren behouden, ook al kunnen de huren nog steeds aanzienlijk stijgen, mogelijk meer dan bij de koppeling aan inflatie.

Onderzoek toont aan dat verhuurders zich regelmatig niet aan de maximale huurstijgingen houden. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie blijkt dat in 2021, het eerste jaar met een maximumregel, 114.000 huurders een huurverhoging kregen van meer dan de inflatie plus een procent. In 2022 was dat aantal zelfs gestegen tot 183.000. Hoewel het aantal extreme huurverhogingen (meer dan 2,5 procentpunt boven inflatie) afneemt, heeft de verwachting dat huurders vaker bezwaar zouden maken bij de huurcommissie niet geresulteerd in daadwerkelijke stappen.

Om de naleving van de regels te verbeteren en de handhaving aan te scherpen, wil De Jonge de “afdwingbaarheid verbeteren” op basis van de Wet goed verhuurderschap. Deze wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om op te treden wanneer verhuurders te hoge huren vragen. Het wetsvoorstel voor deze wet is al goedgekeurd door de Tweede Kamer.

Toekomstperspectief en mogelijke controverses

Naar verwachting zal na de zomer een internetconsultatie plaatsvinden over het voorstel om de maximering van huurstijgingen te verlengen. De Jonge streeft ernaar om de wetswijziging vóór 1 mei volgend jaar door zowel de Tweede als de Eerste Kamer te loodsen. De mogelijkheid om dit te realiseren hangt af van welke onderwerpen als controversieel worden beschouwd door de Tweede Kamer. Het is gebruikelijk dat een demissionair kabinet geen grote beleidswijzigingen meer doorvoert.

Pas begin september zal de Tweede Kamer bepalen welke onderwerpen het gevallen kabinet-Rutte IV nog kan behandelen en welke tijdelijk worden opgeschort. De kans lijkt groot dat het wetsvoorstel voor de Wet betaalbare huur, waar De Jonge zich sterk voor heeft ingezet, als controversieel zal worden beschouwd. Met name aan de rechterkant van de Kamer, zoals bij de VVD, bestaat weinig enthousiasme voor dit voorstel. Het is echter moeilijker in te schatten of dit ook geldt voor de maximering van de huurstijgingen.

Bron: FD.nl