Het kabinet wil jaarlijks 15.000 flexwoningen laten bouwen

20 juni 2022

In de strijd tegen de woningnood wil het kabinet investeren in flexwoningen. Het plan is om 100 miljoen euro te investeren voor de bouw van 15.000 van dit soort woningen per jaar. Daarnaast moeten er jaarlijks 15.000 woningen bij komen door kantoren en winkels te transformeren. Mede met dit soort maatregelen wil de regering de doelstelling van 100.000 nieuwe woningen per jaar gaan halen. Voor het transformeren van panden tot woningen was al budget beschikbaar. Dit bedrag wordt verhoogd naar 80 miljoen euro.

Flexibele schil

Het plan is om een taskforce op te richten waarin verschillende disciplines zitting hebben. Deze moet de tijdelijke huisvesting in Nederland gaan coördineren. Bijvoorbeeld door het vinden van geschikte locaties voor flexwoningen. Deze huizen kunnen over het algemeen 5 jaar blijven staan op een locatie. Daarna worden ze gedemonteerd en kunnen elders weer worden opgebouwd.

Huisvesting voor specifieke doelgroepen

Transformatiewoningen en flexwoningen kunnen volgens minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) vooral worden aangeboden aan starters, statushouders, vluchtelingen uit Oekraïne en mensen die om een andere reden op korte termijn een woning nodig hebben. Deze woningen komen boven op de ambitie van de minister om tot 2030 minimaal 900.000 woningen te bouwen in Nederland om het nijpende woningtekort op te lossen.

Bron: Het Financieele Dagblad