Wat is de ideale grootte van een team op kantoor?

28 februari 2023

Teams bij bedrijven hebben verschillende grootten. Sommige bestaan uit drie personen, maar 30 of meer komt ook voor. Maar bij welke teamgrootte kan een team nog efficiënt samenwerken? Hoogleraar Richard Hackman, verbonden aan de beroemde Harvard University, deed hier onderzoek naar. Zijn conclusie luidde dat een team bij voorkeur uit maximaal 6 personen bestaat. Uitloop naar 9 kan nog, maar dat is de absolute grens. De teamgrootte is volgens Hackman echter wel afhankelijk van het werk dat wordt gedaan. Een nieuw concept ontwikkelen doe je bij voorkeur met een kleine ploeg van bijvoorbeeld 3 mensen. Maar als na een concert de Amsterdam ArenA moet worden opgeruimd en schoongemaakt zijn er aanzienlijk meer mensen nodig.

De teamgrootte, praktisch gezien

Ben Tiggelaar gaat in zijn column in NRC in op de maximale teamgrootte. Hij noemt daarbij eerst een aantal praktische overwegingen. Allereerst is de aansturing van een groot team voor de teamleider lastig. Al snel verdwijnt het overzicht wie wat doet. Ook wordt het lastig om ieder lid van het team nog een nuttige taak te geven als de teamgrootte uit de hand loopt. De ontwikkeling van medewerkers kan ook in het geding komen. De teamleider heeft zo veel mensen onder zich dat individuele gesprekken over persoonlijke beleving en ontwikkeling erbij inschieten.

Social loafing

Al in 1913 bewees een Franse hoogleraar dat de teamgrootte van invloed is op de prestaties. Een groep van 8 teamleden trekt niet harder aan een touw dan een groep van 4. Met andere woorden: de leden van het team spannen zich minder in omdat ze er op rekenen dat de anderen ook een bijdrage leveren. Dit fenomeen werd later bekend als sociaal luieren, oftewel social loafing. Een ander nadeel kwam ook al bij de praktische bezwaren van en groot team aan de orde. Een lid van een groot team krijgt en ervaart minder ondersteuning van collega’s en leiding. Dit leidt vaak tot verminderde prestaties.

Efficiënt werken met een klein team

Ben Tiggelaar noemt een aantal suggesties voor efficiënt werken in teamverband, ontleend aan de Duitse hoogleraar Martin Högl. Zo is het goed om grote projecten in kleinere delen op te splitsen. Geef ieder team zijn eigen taak binnen het project. Zorg voor mensen die de teams ondersteunen en zorgen voor coördinatie, zonder dat ze zelf deel uitmaken van het team. Daarnaast is er een kernteam dat samenkomt om de grote lijnen te bespreken. Afhankelijk van de agenda worden ‘experts’ uitgenodigd om het overleg bij te wonen.

Bron: NRC