Is de bouwstop vanwege de stikstofnormering een paniekreactie?

10 september 2019

Neprom, de vereniging van vastgoedondernemers, laat zich horen aangaande het stikstofprobleem. Volgens de voorzitter en de directeur van Neprom is het stilleggen van bouwprojecten voor nieuwe woningen een probleem. Deze maatregelen zijn genomen nadat de Raad van State in mei 2019 oordeelde dat veel projecten te dicht bij een gebied lagen met een te hoge stikstofnorm. Er is al een nijpend tekort aan nieuwbouwwoningen, dit loopt door deze situatie alleen maar verder op. Neprom roept de regering dan ook op om snel met een noodmaatregel te komen om dit probleem op te lossen.

Is de bouwstop vanwege de stikstofnormering een paniekreactie

Stikstof komt vooral uit de landbouw

De hoeveelheid stikstof die neerslaat in de bodem komt voor ongeveer 70% uit de intensieve veeteelt. Het lijkt Neprom dan ook logischer om hier maatregelen te nemen dan bouwprojecten stil te leggen. Voor honderd huizen geldt een berekende stikstofuitstoot die vergelijkbaar is met de hoeveelheid die in een zakje kunstmest voor bij de bloemen zit. Gevolg: enorme frustratie bij de bouwers die nu hun projecten moeten cancellen of noodgedwongen stilleggen.

Normen in het buitenland veel soepeler

Nederland hanteert zeer strenge normen als het gaat om de stikstofuitstoot. In Duitsland ligt de norm bijvoorbeeld 100x zo hoog. Neprom pleit voor een verruiming van de norm en voor het aanwijzen van een minimale afstand tot een natuurgebied waarbij een stikstofmeting niet nodig is. De Commissie Remkes gaat advies uitbrengen over maatregelen voor de korte en langere termijn. Hopelijk kunnen daardoor de bouwprojecten te zijner tijd weer worden voortgezet en nieuwe projecten worden gestart om het woningtekort weer adequaat te gaan aanpakken.

Bron: Het Financieele Dagblad