Is asbest opruimen wel zo gevaarlijk als iedereen denkt?

27 maart 2019

We weten het allemaal: Als er asbest moet worden opgeruimd dan is de grootst mogelijke voorzichtigheid geboden. Witte beschermpakken, mondkapjes, want rondvliegende asbestdeeltjes zijn dodelijk. Maar is die uitgebreide bescherming bij het opruimen van asbest wel nodig of zijn we een beetje doorgeslagen?

Asbest verwijderen lijkt wel een militaire operatie

Als in een pand asbest moet worden verwijderd gaan experts daarbij zeer omzichtig te werk. Alles wordt luchtdicht afgeplakt, de asbestverwijderaars dragen pakken waar je bijna een maanlanding mee zou kunnen maken. Kilometers tape komen er aan te pas om de asbestdeeltjes niet te laten ontsnappen. Voor de buitendeur wordt een douche geplaatst, en in de woning waar asbest wordt verwijderd wordt een pomp geplaatst om de ruimte op onderdruk te houden. En dat allemaal voor het verwijderen van asbest. En dat allemaal om, zoals in het geval van dit verhaal, zes plankjes uit een vensterbank te verwijderen. Normaal gesproken nog geen kwartier werk. Maar nu kost het de verwijderaars bijna een hele werkdag.

Is asbest opruimen wel zo gevaarlijk als iedereen denkt

Wetenschappers: Risico is te verwaarlozen

Vooraanstaande onderzoeksinstituten zoals TNO en de Universiteiten van Utrecht en Nijmegen zijn er duidelijk over: al die maatregelen bij het verwijderen van asbest zijn in de meeste gevallen helemaal niet nodig. Met een paar tientjes aan beschermende maatregelen kun je veilig asbest verwijderen, stellen zij na grondig onderzoek.

Miljoenen euro’s onterecht uitgegeven aan asbestverwijdering

De onderzoekers pleiten dat er jaarlijks miljoenen, zelfs een miljard euro ten onrechte wordt uitgegeven aan het verwijderen van asbest. Het verwijderen van een paar simpele kozijnen zoals in het voorbeeld van dit artikel, kost nu zo’n 1750 euro. Dat zou eigenlijk maar 250 euro zijn als er werd volstaan met eenvoudige veiligheidsmaatregelen die meer dan voldoende zijn.

Extreme maatregelen moeten een uitzondering zijn

Bij het verwijderen van asbest moeten de risico’s natuurlijk niet worden onderschat. Beschermende maatregelen zijn altijd nodig. Het hangt alleen af van de aard van de werkzaamheden hoe extreem die moeten zijn. Voor mensen die platen asbest uit panden verwijderen zijn de uitgebreide maatregelen met ‘maanpakken’ en luchtsluizen zeker geen overbodige luxe.
Toen in 2014 in Roermond een stalling met plezierjachten in vlammen opging werd de hele binnenstad afgesloten en schoongemaakt. Totale kosten zo’n 3 miljoen euro. Achteraf kan worden geconcludeerd dat de bevolking van Roermond geen enkel risico heeft gelopen, ook niet als deze maatregelen niet waren genomen. Maatwerk bij het opruimen van asbest lijkt dan ook een belangrijk punt voor de regering de komende tijd.

Bron: De Volkskrant