Ingestorte verkoop nieuwbouw schetst somber vooruitzicht woningmarkt

9 oktober 2023

De teruggelopen verkoop van nieuwbouwwoningen in Nederland, in combinatie met achterblijvende bouwvergunningen en een stijgende hypotheekrente, schildert een somber toekomstbeeld voor de woningmarkt. Ondanks het aanzienlijke huizentekort lijken woningmarktonderzoekers niet te verwachten dat de verkoop snel zal herstellen.

Zorgen van deskundigenVerkoop van nieuwbouwwoningen in 2020 fors gestegen ten opzichte van 2019

Hoogleraar huisvestingssystemen, Peter Boelhouwer, uit zijn bezorgdheid over de aanhoudende neergang in nieuwbouw gedurende bijna twee jaar. De gestegen kapitaalrente, momenteel net onder de 5%, bemoeilijkt de aanschaf van relatief dure nieuwbouwwoningen voor veel kopers. Boelhouwer benadrukt dat de stabilisatie van hypotheekrentes de nieuwbouw niet heeft geholpen, in tegenstelling tot de bestaande woningmarkt.

Verkoopcijfers en historisch dieptepunt

Recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en NVM onthullen dat, ondanks een statistisch woningtekort van 390.000, slechts 5100 nieuwe huizen werden verkocht in het derde kwartaal door NVM-makelaars. Het tweede kwartaal toonde zelfs een historisch dieptepunt met slechts 3300 verkochte huizen.

Optimisme NVM en kritiek van deskundigen

Hoewel de NVM zich optimistisch toont over een langzame opleving in de nieuwbouwmarkt, uiten experts kritiek. Boelhouwer waarschuwt dat de stijgende hypotheekrentes, het historisch lage aantal bouwvergunningen, en het overschot aan nieuwbouwwoningen die te koop staan, een minder rooskleurig beeld schetsen.

Zorgelijke tijden voor ontwikkelaars en bouwers

Ontwikkelaars zijn terughoudend met prijsverlagingen, wat verlies zou betekenen vanwege al beperkte winstmarges door gestegen bouwkosten en hoge grondprijzen. Met een mediane verkoopprijs van €474.000 blijven nieuwbouwwoningen aanzienlijk duurder dan bestaande koophuizen (€422.000). Moeilijke tijden breken aan voor ontwikkelaars, bouwers en architecten, met signalen van ontslagen en faillissementen.

Oproep aan de overheid en financiële zorgen

Directeur Jan Fokkema van Neprom, de projectontwikkelaarskoepel, benadrukt de ernstige situatie en roept op tot overheidsinterventie om gestrande nieuwbouwprojecten te stimuleren. Ontwikkelaars willen meer geld van het demissionaire kabinet om reorganisaties te voorkomen. De overheid wordt gevraagd om met startersleningen te komen en garant te staan voor nieuwbouwprojecten waar kopers terughoudend zijn. Demissionair minister Hugo de Jonge heeft zich echter terughoudend getoond over het gebruik van belastinggeld voor private projectontwikkelaars.

Bron: fd.nl