Impact van afgezwakte Natuurherstelwet op bouwsector

28 augustus 2023

Een kritische blik op de Natuurherstelwet

De afgezwakte versie van de Natuurherstelwet wordt door de bouwsector als werkbaar beschouwd, volgens Bouwend Nederland. Toch kunnen de gevolgen ervan in de Europese Unie nog uitdagend worden.

Origineel voorstel van de Natuurherstelwet

Advocaat Arjan Loo was aanvankelijk bezorgd toen hij het oorspronkelijke voorstel van de Natuurherstelwet zag. Het voorstel omvatte een totaalverbod op verslechtering van natuur in Europa. Dit betekende dat enkel bouwactiviteiten van groot openbaar belang in en rond natuurgebieden waren toegestaan. Hierdoor zou reguliere bouw, zoals woonwijken, vrijwel onmogelijk worden.

Nieuwbouwwijk in Roermonds natuurgebied van de baan

Overmatige aanwijzing van natuurgebieden in Nederland

Loo stelt dat Nederland in het verleden te enthousiast is geweest bij het aanwijzen van natuurgebieden voor het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. Met 162 Natura 2000-gebieden en het Natuurnetwerk Nederland heeft Nederland de controle over dit gebied deels uit handen gegeven. Hierdoor zou volgens het oorspronkelijke wetsvoorstel in 70 tot 80 procent van Nederland niet meer gebouwd kunnen worden.

Verandering na Europese parlement amendementen

De Europese Commissie benadrukt dat 80 procent van de natuur in Europa in slechte staat verkeert. Het herstel hiervan vereist maatregelen van lidstaten. Het oorspronkelijke wetsvoorstel van de Natuurherstelwet stuitte echter op weerstand in het Europees Parlement. Na amendementen werd de wet in afgezwakte vorm aangenomen. De verplichting om de natuur te herstellen werd omgezet naar een verplichting om zich daarvoor in te spannen.

Bouwsector en natuurherstelwet

Bouwend Nederland stelt dat de afgezwakte versie van de Natuurherstelwet gunstig is voor de bouwsector. Deze vereniging onderstreept de investeringen van de sector in biodiversiteit, milieu en natuurbehoud. De huidige versie lijkt beter in balans met maatschappelijke opgaven zoals woningbouw en verduurzaming.

Onzekerheden en toekomstige uitdagingen

Er blijven echter vragen over de praktische implicaties van de wet. De exacte betekenis van de inspanningsverplichting moet nog worden vastgesteld. Nederland, met zijn hoge bevolkingsdichtheid, staat anders tegenover de uitwerking dan minder dichtbevolkte landen. Er is een mogelijkheid dat strengere bepalingen voor bouwen bij natuurgebieden weer terugkomen in de uitwerking van de wet.

Verandering van sector en bouwbenadering

De Natuurherstelwet zal hoogstwaarschijnlijk de bouwsector aanzetten tot herbezinning. Dit kan leiden tot meer nadruk op circulair en natuurinclusief bouwen. De wet kan daarmee bijdragen aan een noodzakelijke verandering van de mindset van de bouwsector.

Duurzaamheid en toekomstige aanpassingen

Zelfs met de aangepaste wet zal de bouwsector zich verder moeten inzetten voor duurzaamheid, bijvoorbeeld door te investeren in emissieloos materieel. Dit kan echter resulteren in hogere bouwkosten, die mogelijk doorberekend worden aan consumenten. Toch benadrukt de sector de winst voor de natuur en het milieu.

Belang van natuurinclusief en circulair bouwen

De directeur van de Dutch Green Building Council benadrukt dat de Natuurherstelwet de bouwsector zal dwingen tot heroverweging. Ze pleit voor natuurinclusief, duurzaam en circulair bouwen als nieuwe standaard. Dit kan een positieve bijdrage leveren aan zowel de bouwsector als het milieu.

Bron: cobouw.nl