Huurverlaging voor 155.000 huurders op basis van het inkomen

6 december 2021

In 2021 werd een wet van kracht die een huurverlaging voor huurders van sociale huurwoningen mogelijk maakt als hun inkomen te laag is om de huur te kunnen betalen. Op basis van deze wet werd de huur van circa 155.000 woningen verlaagd. Dit schrijft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken in november 2021 een brief aan de Tweede Kamer.

Maximaal €630 per jaar

Zowel voor alleenstaanden als voor meerpersoonshuishoudens werd een inkomensgrens gesteld. Die is voor gezinnen ongeveer 32.000 euro per jaar en voor alleenstaanden bijna 24.000 euro. Als een huurder onder deze grens zit moet de maandelijkse huur worden aangepast naar zo’n 630 euro. Bij gezinnen van meer dan 3 personen mag de huur daar iets boven zitten omdat het dan vaak gaat om een grotere woning.

40 euro huurverlaging per maand

Voor de aanvragers werd gekeken naar het inkomen van 2019. Op basis daarvan kon een huurverlaging van gemiddeld 40 euro per maand worden toegekend. Ook wanneer een huurder na 2019 minder inkomen heeft, bijvoorbeeld als gevolg van ontslag of arbeidsongeschiktheid, kan een huurverlaging worden aangevraagd. Minister Ollongren schrijft aan de Kamer dat zij verwacht dat in 2022 nog eens 5.000 huurders op basis van deze nieuwe wet een aanvraag kunnen indienen om de huur te verlagen.

Bron: Het Financieele Dagblad