Huurprijzen 11% hoger bij mutatie

12 september 2023

In juli 2023 zijn de huurprijzen in Nederland met 2,0% gestegen. Deze stijging is vooral merkbaar bij nieuwe huurders, die nu gemiddeld 10,9% meer betalen dan de vorige bewoner. Dit is de hoogste huurverhoging voor deze groep sinds 2014. Bestaande huurders ervaren daarentegen een veel lagere stijging van 1,3%.

Matige stijging in vergelijking met voorgaand jaar

Hoewel de huurprijzen zijn gestegen, is de stijging van 2,0% dit jaar lager dan het voorgaande jaar, toen deze nog 3,0% bedroeg. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat woningcorporaties hun huren in het sociale segment dit jaar nagenoeg ongewijzigd hebben gelaten. Het is belangrijk op te merken dat ongeveer 70% van alle huurwoningen in handen is van woningcorporaties.

Sterke stijging voor sociale huurwoningen van andere eigenaren

Bewoners van sociale huurwoningen die eigendom zijn van andere verhuurders, zien hun huur met 3,7% stijgen ten opzichte van de voorgaande periode. De meest opvallende stijging doet zich voor in de vrije huursector, waar de huren gemiddeld met 4,5% omhoog zijn gegaan. Deze verhogingen zijn hoger dan wat in voorgaande jaren is waargenomen.

Regionale verschillen in huurverhogingen

In de vier grote steden van Nederland, namelijk Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, zijn de huurprijzen het sterkst gestegen. Ook in de provincies Friesland en Noord-Holland was de huurstijging opvallend hoog. Daarentegen was de stijging in Flevoland relatief laag.

Deze ontwikkelingen in huurprijzen weerspiegelen de dynamische aard van de Nederlandse huurmarkt en de variatie in prijsstijgingen binnen verschillende regio’s en huursegmenten.

Bron: FD