Veel huurders zijn niet tevreden over het beheer van hun kantoorpand

5 december 2019

Het beheer van kantoorpanden is in veel gevallen voor verbetering vatbaar. Uit onderzoek blijkt dat slechts 7% van de huurders van kantoorruimte tevreden is over het beheer. De klachten gaan vooral over slechte services en een gebrek aan communicatie.  De cijfers werden gepresenteerd door Solved, aandeelhouder van European EXIS summit, een internationaal netwerk van vertegenwoordigers van huurders. Aan het onderzoek namen 169 bedrijven deel, samen goed voor 800.000 m2 kantoorruimte die door hen wordt gehuurd. Slechts 7% van de huurders is ‘zeer tevreden’ over het beheer van hun gebouw. 40% is ‘enigszins tevreden’ wat dus aanzienlijk minder positief is.

Communicatieproblemen en vraag naar betere service

Er ontstaan soms communicatieproblemen bij het beheer van kantoorpanden, vooral als er sprake is van cultuurverschillen. Een buitenlandse beheerder kan heel andere ideeën hebben dan de huurder aan wie hij zijn pand verhuurt.  Dit probleem speelt niet alleen in Nederland maar ook in Engeland, Frankrijk en België.

Veel huurders zijn niet tevreden over het beheer van hun kantoorpand

Hoe kan deze situatie worden verbeterd?

Vaak is er sprake van twee schakels. Enerzijds is er de gebouweigenaar, anderzijds de vastgoedbeheerder. Deze laatste heeft doorgaans contact met de huurder. Duidelijke contracten en goede heldere afspraken kunnen er mogelijk voor zorgen dat huurders meer tevreden zijn over hun vastgoed beheerder. De dagvoorzitter van het congres waar de resultaten van het onderzoek trok tot slot nog een belangrijke conclusie, die wellicht aan de basis ligt van de ontevredenheid. Hij stelde dat hij in de discussie het woord ‘klant’ niet had gehoord.

Bron: Vastgoedjournaal.nl