Huurders staan vaker rood dan huiseigenaren

23 september 2021

Uit onderzoek door economen verbonden aan de Rabobank blijkt dat huurders vaker financiële problemen hebben dan mensen die in een koophuis wonen. Ze hebben moeite om de huur op tijd te betalen en ook de betaling van andere rekeningen wordt soms uitgesteld. Huurders staan vaker rood, zo blijkt uit het onderzoek. Uit eerder onderzoek kwam al naar voren dat huurders minder geld overhouden om te sparen. Het gaat daarbij niet alleen om huurders in de sociale sector. Ook zij die een woning in de vrije sector huren komen regelmatig in geldnood. De resultaten van het recente onderzoek zijn gebaseerd op ruim 1400 respondenten.

Huurders staan vaker rood dan huiseigenaren

Verhouding huur en inkomen knelt

Uit het onderzoek komt naar voren dat huurders vooral in financiële problemen komen door de hoge huren. Veel van hen willen graag een koophuis, maar dat lukt niet vanwege de krapte op de woningmarkt en de extreem gestegen prijzen. Daardoor moeten zij noodgedwongen gaan huren, meestal in de vrije sector waar de prijzen in sommige steden ook de pan uit rijzen.

Woonprotest in Amsterdam

In september vond een massaal woonprotest plaats in het Westerpark in Amsterdam. Er werd geprotesteerd tegen het woonbeleid van de regering, dat volgens de aanwezigen al jaren te wensen overlaat. Huren zijn te hoog, wachtlijsten te lang en koopwoningen te duur. Aedes, de koepel van woningcorporaties, de Woonbond en een aantal politieke partijen steunen dit protest.

Bron: Het Financieele Dagblad