Huurders roepen op om nul-op-de-meterverbouwingen aan te passen na brand

2 november 2023

Huurders van nul-op-de-meterwoningen roepen op tot herziening van het ontwerp van deze duurzame huizen, nadat er afgelopen zomer een brand uitbrak in Arnhem die zich snel verspreidde naar aangrenzende sociale huurwoningen. Hoewel er geen gewonden vielen, was de verspreiding van de brand alarmerend. Dit kwam voornamelijk door de zeer isolerende gevels en het gebruik van brandbare materialen, aldus een rapport van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. De Woonbond roept op tot heroverweging van de bouwvoorschriften en meer aandacht voor brandveiligheid bij grootschalige duurzaamheidsprojecten.

Brandbaarheid en preventie van brandoverslag

De Woonbond benadrukt de noodzaak om brandbare gevels te vermijden en risico’s op brandoverslag beter te beoordelen. Bij de Arnhemse brand speelde EPS-isolatie een rol, waardoor de brand zich snel kon verspreiden. De Woonbond adviseert onder andere om de afstand tussen zonnepanelen en dakbedekking te vergroten, te kiezen voor minder brandbare dakopbouw en meer ruimte tussen zonnepanelen te laten. Bovendien zouden er helemaal geen zonnepanelen moeten worden geplaatst op de scheidingslijn met aangrenzende woningen.

Aanbevelingen voor veiligheid

Corporatiekoepel Aedes dringt er bij verhuurders van nul-op-de-meterwoningen op aan om deze te controleren en indien nodig veiliger te maken. Huurders moeten worden geïnformeerd dat zolders zonder vaste trappen niet als verblijfsruimte mogen worden gebruikt. Aedes benadrukt dat nul-op-de-meterwoningen bijdragen aan klimaatdoelen en verouderde woningen toekomstbestendig maken. De corporatiekoepel werkt samen met de huurdersvereniging om de veiligheid van deze woningen te waarborgen.

Maatregelen voor meer brandveiligheid

De Stroomversnelling, een non-profitorganisatie die nul-op-de-meterwoningen promoot, gaat samen met haar leden op zoek naar maatregelen om dit concept brandveiliger te maken. Er wordt gestreefd naar het behoud van de duurzaamheid van deze woningen terwijl de brandveiligheid wordt verbeterd.

Bron: cobouw.nl