Huuraanbod vrije sector verschuift naar koopmarkt

16 oktober 2023

Toename verkoop vrije sector woningen

Pararius, een woningplatform, rapporteert dat vrijkomende huurwoningen in de vrije sector steeds vaker worden verkocht. In het afgelopen kwartaal was 7% van de te koop aangeboden woningen afkomstig uit de vrije sector, een stijging van 4% vergeleken met het voorgaande jaar. Deze verschuiving wordt toegeschreven aan overheidsmaatregelen die het verhuren minder aantrekkelijk maken voor particuliere eigenaren.

Kritiek op overheidsmaatregelen

De vastgoedsector en belangenorganisaties uiten al langer kritiek op de ingevoerde en aangekondigde overheidsmaatregelen, zoals het wetsvoorstel Betaalbare Huur van minister Hugo de Jonge. Zij waarschuwen voor een ‘verkoopgolf bij particuliere beleggers’ en verminderde nieuwbouw.

Afname huuraanbod en stijgende prijzen

Pararius bevestigt dat particuliere beleggers ervoor kiezen hun vrijgekomen huurwoningen te verkopen in plaats van opnieuw te verhuren. Het beschikbare huuraanbod in de vrije sector daalde op jaarbasis met 31,7%. Ondertussen blijft de vraag naar huurwoningen hoog, met gemiddeld 26 reacties per woning in het derde kwartaal van 2023, wat leidt tot een stijging van de huizenprijzen.

Stijgende huurprijzen, vooral in grote steden

Nieuwe huurders betalen gemiddeld 5,2% meer voor hun huurwoningen dan het voorgaande jaar. Vooral in grote steden zoals Amsterdam en Rotterdam zijn de prijsstijgingen aanzienlijk, met respectievelijk 8,2% en 9,3%. Pararius schrijft deze hoge prijzen toe aan de daling van het huuraanbod sinds de invoering van de WOZ-cap in mei 2022.

Kritieke toestand op de vrije huurmarkt

Pararius concludeert op basis van kwartaalcijfers dat de situatie op de vrije huurmarkt kritiek is en verwacht op korte termijn weinig verbetering. Directeur Jasper de Groot benadrukt dat aangekondigde maatregelen zoals de Wet Betaalbare Huur enkel ‘symptomen voor de bühne’ aanpakken en pleit voor meer groei van het woningaanbod in de vrije huursector als oplossing voor het structurele probleem van een tekort aan beschikbare woningen.

Bron: fd.nl