Huizenprijzen op weg naar nieuwe records

28 maart 2024

De huizenprijzen in Nederland zijn opnieuw aan het stijgen en lijken op weg naar een nieuw recordniveau, volgens diverse woningmarkteconomen. Ondanks een eerdere dip in prijzen als gevolg van stijgende hypotheekrentes en hoge energiekosten, tonen recente CBS-cijfers aan dat de prijzen sinds juni 2023 weer toenemen.

Omstandigheden voor oververhittingAfkoelende huizenmarkt biedt weer ruimte voor onderhandelen bij aankoop woning

De stijging wordt toegeschreven aan factoren zoals hogere cao-lonen, dalende hypotheekrentes en aanhoudende schaarste op de woningmarkt, die samen de omstandigheden creëren voor een nieuwe oververhitting.

Stijgende vraag, afnemend aanbod

Hoewel de vraag naar woningen weer stijgt, blijft het aantal transacties onder druk staan. Het aantal verkochte woningen nam echter toe in het vierde kwartaal van vorig jaar, maar een blijvende doorstroming op de woningmarkt lijkt niet in zicht vanwege een opdrogend aanbod.

Achterblijvende nieuwbouw

Vooral het gebrek aan nieuwbouwwoningen vormt een probleem, aangezien dit een belangrijke factor is voor de doorstroming op de markt. Het aantal verleende bouwvergunningen is vorig jaar gedaald en lijkt ook in 2024 laag te blijven, wat leidt tot een krimpend aanbod.

Voorspelling voor de woningmarkt

De combinatie van stijgende prijzen, een beperkt aantal transacties en een afnemend aanbod wijst op een mogelijke herhaling van een droogkokende woningmarkt, waarbij de prijzen verder stijgen en de doorstroming stagneert.

Bron: fd.nl