Huizenprijzen dalen harder voor starters dan doorstromers

31 juli 2023

Uit cijfers van het Kadaster blijkt dat hoewel de huizenprijzen in juni iets hoger waren dan de maand ervoor, ze op jaarbasis wel zijn gedaald. In het tweede kwartaal van dit jaar waren de prijzen 5% lager dan in hetzelfde kwartaal van 2022. Starters op de woningmarkt ervaren een nog grotere prijsdaling dan doorstromers. De afgelopen jaren is het verschil tussen de prijzen die deze twee groepen betalen aanzienlijk toegenomen.

Verschil in koopprijs tussen starters en doorstromers

Starters kopen meestal minder dure huizen dan doorstromers, wat resulteert in een verschil in koopprijs tussen de twee groepen. Dit verschil heeft jarenlang rond de €70.000 gelegen, ondanks een stijgende trend. Vanaf begin 2021 nam het verschil echter snel toe tot €130.000 in het derde kwartaal van dat jaar. Momenteel is het verschil weer iets afgenomen.

Dalende huizenprijzen en afnemende transacties

Grote steden zien groter verschil in koopprijs

In de grote steden is het verschil in koopprijs tussen starters en doorstromers de afgelopen jaren ook toegenomen, met name in het derde kwartaal van 2022, waar het zelfs €160.000 bedroeg. Starters ervaren nu ook een snellere prijsdaling voor koopwoningen dan doorstromers: 8% tegenover 6% op jaarbasis.

Verandering in aandeel huisaankopen

Tien jaar geleden waren het aantal huisaankopen door starters en doorstromers gelijk. Met het herstel van de huizenmarkt nam het aandeel doorstromers sterk toe en daalde het aandeel starters naar een derde. Inmiddels is het aandeel starters weer gestegen naar 40%. Het verschil tussen de prijsontwikkeling voor starters en doorstromers heeft invloed op de dynamiek van de woningmarkt en kan van belang zijn bij het bepalen van de juiste koopstrategie voor verschillende groepen kopers.

Bron: FD.nl