Huishoudens minder gevoelig voor hogere hypotheekrente

28 maart 2024

Recente cijfers van De Nederlandsche Bank tonen aan dat Nederlandse huishoudens minder gevoelig zijn geworden voor veranderingen in de hypotheekrente. Dit wordt voornamelijk toegeschreven aan de langere rentevaste periodes die huishoudens hebben gekozen tijdens de periode van historisch lage rentes.

Overzicht van schuldenDalende huizenprijzen en afnemende transacties

Eind vorig jaar bedroeg de totale schuld van huishoudens bij Nederlandse banken €587 miljard, waarvan het grootste deel bestaat uit hypothecaire leningen. Slechts een klein percentage van deze leningen, €37,9 miljard (6,4%), heeft een rentevaste periode die binnen een jaar afloopt.

Impact op huishoudens

Hoewel een stijging van de rente de rentelasten kan verhogen, is de impact op huishoudens kleiner dan voorheen vanwege de langere rentevaste periodes. In vergelijking met voorgaande jaren, toen meer dan 12% van de leningen binnen een jaar toe was aan renteherziening, is dit percentage aanzienlijk gedaald.

Eurozone vergelijking

In vergelijking met andere landen in de eurozone is de rentegevoeligheid van Nederlandse huishoudens eveneens verminderd. Echter, een groter percentage van leningen in andere landen wordt binnen een jaar herzien.

Toekomstige ontwikkelingen

Hoewel de rente momenteel lager ligt dan eerder voorspeld, blijft het onzeker hoe de rente zich zal ontwikkelen. Dit kan invloed hebben op de rentelasten van huishoudens in de toekomst.

Enquêteresultaten

Uit enquêteresultaten blijkt dat een meerderheid van huishoudens hun hypothecaire lening heeft gefinancierd tegen een vaste rente. De meerderheid kiest voor rentevaste periodes van zes tot tien jaar of zestien tot twintig jaar.

Vertrouwen in de toekomst

Ondanks verwachtingen van een stijgende rente, gelooft het merendeel van de hypotheekbezitters niet in financiële problemen te komen wanneer hun rentevaste periode afloopt. Lange rentevaste periodes dragen bij aan stabiliteit op de huizenmarkt.

Invloed op de huizenmarkt

Naast rentevaste periodes zijn er meerdere factoren die de huizenmarkt ondersteunen, zoals een krappe arbeidsmarkt en structureel woningtekort. Ironisch genoeg kan de hogere rente ook bijdragen aan prijsstijgingen op de huizenmarkt en de nieuwbouw onder druk zetten.

Bron: fd.nl