Huiseigenaren wonen zelf in goedkope huurwoning

2 februari 2021

Het blijkt dat in Nederland ruim 1.000 huiseigenaren zelf in een corporatie huurwoning wonen. Het Kadaster deed in 2020 onderzoek naar huiseigenaren die meer dan 1 woning in bezit hebben zonder dat ze zelf op het adres van 1 van hun huizen staan ingeschreven. Huiseigenaren die zelf in een huurhuis wonen besparen zo aanzienlijk op hun woonlasten. Het gaat immers om woningen van een corporatie die doorgaans een lagere huur vragen dan in de vrije sector. Van de huiseigenaren die het zo hebben geregeld waren er enkele tientallen die meer dan 5 woningen bezitten. Woningcorporaties reageren ‘onaangenaam verrast’ op dit nieuws.

Ongewenste ontwikkeling

Overkoepelende organisatie Aedes, waarbij veel woningcorporaties zijn aangesloten, vindt het een zeer ongewenste situatie dat woningbezitters een sociale huurwoning ‘bezet houden’ terwijl woningzoekenden soms jaren op de wachtlijst staan voor een huis omdat er nu eenmaal grote schaarste aan betaalbare huurwoningen is. Wettelijk kunnen woningcorporaties niets doen tegen huiseigenaren die zelf in een huurhuis wonen. Het inkomen van een huurder mag worden getoetst, maar niet diens vermogen. Als iemand de huizen koopt van een erfenis of de hoofdprijs in een loterij dan is er dus geen grond om deze persoon als huurder van een corporatiewoning te weigeren.

Huiseigenaren wonen zelf in goedkope huurwoning

Corporaties kunnen alleen ingrijpen als de huurder zelf in een koopwoning woont en de gehuurde woning onderverhuurt. Corporatie Eigen Haard uit Amsterdam heeft om die reden in 2020 van 15 huurders de overeenkomst beëindigd. Maar als de huurder zelf in de woning woont en hier ook staat ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie dan is ingrijpen niet mogelijk, hoe onrechtvaardig dat ook voelt, aldus verschillende corporaties in Nederland.

‘Pas een vermogenstoets toe op huurders’

Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU van Delft, vindt het een onwenselijke ontwikkeling dat iemand met fors vermogen in de vorm van meerdere koopwoningen, in een sociale huurwoning mag wonen. Hij pleit dan ook voor een vermogenstoets bij de toewijzing van een huurhuis. Op die manier kunnen dit soort huurders worden geweerd. Zolang een dergelijke toets wettelijk onmogelijk is, kan er echter weinig aan deze constructie worden gedaan. Ook al gaat het om een relatief kleine groep huurders, het is en blijft onwenselijk, aldus Boelhouwers.

Bron: NRC Next