Hugo de Jonge’s huurwet: Tegemoetkomingen aan beleggers in laatste reddingspoging?

7 februari 2024

Demissionair minister Hugo de Jonge heeft zijn langverwachte wetsvoorstel om huur buiten de sociale sector te reguleren naar de Tweede Kamer gestuurd. Ondanks eerdere verzachtingen van de plannen, blijft een groot deel van de Kamer bezorgd over mogelijke beperkingen van de huurprijzen.

Politieke onzekerheid rondom huurwet

Met het wetsvoorstel voor de Wet betaalbare huur op tafel, moeten fracties beslissen of ze het controversieel willen verklaren, met mogelijke consequenties voor een nieuw kabinet. De opstelling van PVV en NSC tijdens het komende debat zal cruciaal zijn voor de toekomst van de wet.

Zorgen over beleggers en huurwoningen

Zowel de PVV als NSC uiten zorgen over de impact van de huurwet op beleggers en het aanbod van huurwoningen. Er bestaat angst dat beleggers zich zullen terugtrekken uit de Nederlandse woningmarkt, wat kan leiden tot een afname van beschikbare huurwoningen.

Inhoud van de huurwet

Het wetsvoorstel stelt nieuwe regels voor huurregulering voor, waarbij de grens voor regulering wordt verlegd naar alle woningen met 186 punten of minder. Hierbij geldt een maximale huur van €1100 per maand.

Toezeggingen aan beleggers

De Jonge doet in het wetsvoorstel nieuwe toezeggingen aan bouwende beleggers, waaronder een verhoogde maximale huurstijging en versoepeling van de huuropslag voor nieuwbouwwoningen. Deze tegemoetkomingen worden gezien als vergaand om beleggers tevreden te stellen.

Verdeelde reacties

Terwijl De Jonge zijn wet verdedigt als een noodzakelijke stap om de belangen van huurders te beschermen, uiten huurdersorganisaties zorgen dat de balans in het voordeel van beleggers doorslaat. De toekomst van de wet blijft onzeker, maar De Jonge hoopt op steun vanuit de Kamer.

Hugo de Jonge zet zijn laatste poging voort om zijn huurwet door te voeren, maar politieke onzekerheid en verdeelde reacties maken de uitkomst onzeker.

Bron: FD