Hoogconjunctuur bedreigt voortbestaan bouwbedrijven

29 augustus 2017

Bron: Ponte, 2017

Na jaren van economische crisis bevinden we ons momenteel in economische hoogconjunctuur. Waar opdrachten voorheen schaars waren en aannemers gedwongen werden hun dienstenpakket uit te breiden en geïntegreerde opdrachten aan te nemen om te kunnen overleven, liggen de opdrachten in de bouwsector momenteel voor het oprapen. De capaciteit is drastisch afgenomen waardoor snelle opschaling niet mogelijk is, met als gevolg dat de prijzen omhoogschieten. Het is voor aannemers verleidelijk om weer enkel besteksopdrachten aan te nemen.

Het onverstandigste dat een aannemer nu kan doen, is weer alleen maar besteksopdrachten aannemen, geïntegreerde opdrachten links laten liggen en als organisatie niet vernieuwen. De reden hiervoor is dat de vraag van opdrachtgevers is veranderd. Hoewel de vertaling van de vraag naar de markt op korte termijn traditioneel zal zijn, zet de onderliggende verandering door. Opdrachtgevers zijn op zoek naar een integraal product, dat tevens kostenefficiënter is. Het is de verwachting dat bedrijven die nu niet vernieuwen over een jaar of vijf, wanneer het economisch waarschijnlijk minder goed zal gaan dan nu, worden ingehaald door collega-bedrijven die in de hoogconjunctuur zijn blijven ontwikkelen en door nieuwe partijen die tot de sector toetreden. Om niet onherroepelijk ten onder te gaan is het dus noodzakelijk om nu een basis te leggen waarmee na de tijd van economische hoogconjunctuur het verschil gemaakt kan worden.