Hogere WOZ waarde zorgt voor stijgende woonlasten

21 september 2020

De waarde van woningen blijft maar stijgen. Dit zorgt ook voor een verdere stijging van de WOZ waarde van de huizen. Deze waarde wordt voor verschillende doeleinden gebruikt, onder andere het vaststellen van de gemeentelijke belastingen voor huiseigenaren en huurders. Maar ook de huurprijs van een huis is deels gebaseerd op de WOZ waarde. De WOZ waarde stijgt al voor het vijfde jaar op rij, een huis is momenteel gemiddeld 270.000 euro waard. De gemiddelde stijging bedroeg ten opzichte van 2019 bijna 9%. Huizen in de regio Amsterdam stegen het meeste in waarde. In Zeeland was de stijging het kleinst met 5%.

Forse stijging van de huizenprijzen in de grote steden

In Rotterdam stegen de prijzen het hardst als wordt gekeken naar de grote steden. De stijving van de WOZ waarde bedroeg in Rotterdam gemiddeld 16%. De huizenprijs in Rotterdam bedraagt gemiddeld 222.000 euro. In Amsterdam, waar de huizen fors duurder zijn dan in Rotterdam, steeg de waarde met 11% naar gemiddeld €418.000. Het duurst ben je uit als je in Bloemendaal woont, het bedraagt de gemiddelde WOZ waarde 750.000 euro. De goedkoopste gemeente is het Groningse Delfzijl, daar is de WOZ waarde gemiddeld slechts 134.000 euro.

Hogere WOZ waarde zorgt voor stijgende woonlasten

Signalen voor forse stijging OZB

Gemeenten bepalen aan de hand van de WOZ waarde van een woning hoeveel onroerende zaak belasting er moet worden betaald. Door de stijging van de WOZ gaat deze belasting sowieso al omhoog. Maar er zijn daarnaast signalen dat gemeenten voornemens zijn om de OZB fors te verhogen om tekorten op de begroting, vooral als gevolg van de coronacrisis, op te kunnen vangen. De Vereniging Eigen Huis waarschuwt dan ook huiseigenaren rekening te houden met stijgende lasten. Zo bedraagt de stijging van de OZB voor Amsterdamse huizenbezitters vanaf 2021 maar liefst 20%. VEH geeft aan ‘het hart vast te houden’ voor de gevolgen voor huizenbezitters.

Bron: Het Financieele Dagblad