Hogere rente en belastingmaatregelen dwingen Vastned tot pandenverkoop

31 juli 2023

Vastned, een winkelbelegger met bekendheid in historische binnensteden, zal een deel van zijn bezittingen verkopen vanwege gestegen rentelasten en belastingmaatregelen van de overheid. De stijgende rente raakt de hele Nederlandse commerciële vastgoedsector, wat een zware last betekent voor beleggers die vaak afhankelijk zijn van vreemd vermogen. Vastned heeft voor bijna 30% van zijn schulden variabele rentes, wat leidt tot hogere kosten door de gestegen tarieven.

Daarnaast heeft het bedrijf relatief kortlopende schulden, die het graag wil herfinancieren, maar de hogere rentelasten bemoeilijken dit. Ook wordt Vastned geconfronteerd met een voorgestelde belastingmaatregel die vastgoedfondsen niet langer erkent als fiscale beleggingsinstellingen, wat een impact kan hebben op het resultaat.

Winkelbelegger Wereldhave profiteert van de oplopende inflatie

Verkoop van panden om waarde te ontgrendelen

Om de financiële positie te verbeteren en de balans en financiële ratio’s te versterken, heeft Vastned besloten panden te verkopen. Hoewel de Europese vastgoedmarkt op dit moment traag is, is ceo Reinier Walta optimistisch over de interesse van investeerders in de hoogwaardige winkels van Vastned, vooral in historische binnensteden zoals Madrid, Antwerpen, Brussel en Maastricht.

Aanpassing van de structuur en beursnotering

Vastned wil naast het verkopen van panden ook de structuur van het bedrijf veranderen. Het bedrijf heeft momenteel een beursnotering in Amsterdam en een Brusselse notering via dochteronderneming Vastned Belgium. Het streven is om tot een eenvoudigere structuur te komen, maar de details moeten nog worden uitgewerkt.

Financiële prestaties en vooruitzichten

In het eerste halfjaar van 2023 boekte Vastned nettohuurinkomsten van €30,7 miljoen, iets hoger dan vorig jaar dankzij huurverhogingen door inflatie. Het directe resultaat per aandeel was €0,95, een daling van drie eurocent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar als gevolg van hogere financieringslasten. Vastned handhaaft zijn verwachte directe resultaat tussen €1,95 en €2,05 per aandeel en is van plan een dividend van €0,75 per aandeel uit te keren.

Bron: FD.nl